100 Madde Malumatı Talebi [Dilekçe Örneği]

Konusu fark etmeksizin bir icra takibinde işlemler sürdürülürken borçluya ait araç, tapu, maaş, banka hesabı gibi kayıtlar üzerine alacaklı veya avukatı tarafından mal varlığı sorgusu talebi açılarak haciz konulabilmektedir. Haciz konulması borcun garanti altına alınması için en doğal haktır. Ancak bazen haciz konulan kayıt üzerinde onlarca haciz ile karşılaşmak mümkündür. Haciz koyduğumuz kayıtla ilgili olarak tahsilata dayalı her girişim de karşımıza 100 madde malumatı çıkmaktadır. Bu durumda bazen kendimize 100 madde malumatı nedir? sorusunu sormaktan çekinmeyiz çünkü bazen her şey sanıldığı kadar basit olmayabilir. Bu yazımızda 100 madde malumatı talebi hakkında örnekli bir şekilde bilgi vereceğiz.

100 Madde Malumatı talebi için nasıl cevap alınır? 

Açılan 100 madde malumatı talebi sonucu İcra memuru tarafından UYAP ortamından sorulan 100 madde malumatı ile diğer hacizlerle ilgili olarak ”Haczimiz devam etmektedir. Taraf bilgileri iletilmiştir” ve ”100 Madde malumatı istediğiniz icra dosyamız İnfaz olduğundan haczimiz sona ermiştir.”  şekillerde cevaplar alınmaktadır. Hacizli kayıtlar üzerinde tedbir, kiralama vb. şerhler de olabilir. Bu durumda yine aynı talep üzerinde ufak değişiklikler yapılması yeterli olacaktır. Ayrıca mahkemeden satışına engel durum olduğu belirtilen 100 madde cevapları için ayrı bir görüş alınması gerekebilir.

 

100 Madde malumatı talebine örnek


T.C. İSTANBUL
. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
DOSYA NO:

Yukarıda esas numarası belirtilen dosya borçlusu (İsim Soyisim) ait aşağıda bilgileri belirtilen kayıt üzerinde yine aşağıda belirtilen ilgilinin haczi olduğu görülmüş olup, işbu ilgiliye 100 madde malumatı sorulması hususunda
karar verilmesini talep ederim. (Tarih)

ARAÇ BİLGİLERİ:
34 xx 1234

TAŞINMAZ BİLGİLERİ:
İstanbul İli, Şişli İlçesi, Kuştepe Mahallesi, X Ada,
X Parsel No’da Kayıtlı, X No’lu Bağımsız Bölüm

Alacaklı Vekili veya Alacaklı Asaleten
Av.
imza

“100 Madde Malumatı Talebi [Dilekçe Örneği]” üzerine 4 yorum

    • Tekiden 100 madde malumatı sorulması çok karmaşık bir durum değildir ancak bu konuyla ilgili en kısa sürede paylaşımımız olacaktır.

      Cevapla

Yorum yapın