Birinci Haciz İhbarnamesine İtiraz Nasıl Olur?

Kurumsal anlamda bir işletme yada şahıs ile iş ilişkisi içerisindesiniz. İşinizin başındayken iş yaptığınız kişiyle ilgili icra dairesinden tebligat geldi. İçeriğinde bu kişinin hak ediş ücretine haciz konulması yazıyor. Borçlu ile ilgili ticari ilişkiniz yakın zamanda sonlandı veya alacağının belli bir vadesi var. Ancak çalışma şekliniz ne olursa olsun gelen yazı resmidir ve bu birinci haciz ihbarnamesine itiraz etmek zorundasınız.

Birinci haciz ihbarnamesine itiraz etmezseniz ne olur?

Kanun 3. kişiden olumlu ve olumsuz olarak birinci haciz ihbarnamesine itiraz veya cevap vermesini bekler. İş ilişkinizin varlığı veya yokluğu farketmeksizin olumlu veya olumsuz cevap verme zorunluluğunuz vardır ki buna 7 günlük tebliğ süresi içerisinde uymamanız durumunda borcu üstlenmeye varana kadar yaptırımlar uygulanabilir.

Endişelenmeyin! Her ne kadar birinci haciz ihbarnamesi için itirazınızı sunmasanız bile borcu üstlenmeniz durumunda ödedikten sonra dava yoluyla asıl borçludan rücu etme hakkınız var. İşi bu raddeye getirmeye gerek yok. Cevap verin sorumluluğunuz bitsin.

Birinci haciz ihbarnamesinin cevabı nasıl gönderilir?

İlgili alacak üzerinde başkaca haciz olabilir. Sıraya geçilmiş olunabilir. Sonuç olarak olumlu veya olumsuz yönde kaleme alınmış birinci haciz ihbarnamesine itiraz talebi, Varsa dekont veya fesih anlaşması, imza sirküleri ve kimlik fotokopisi ile birlikte itiraz işlemini yapabilmeniz için kullanmanız gereken 3 farklı yol var.

  • Birinci haciz ihbarnamesi gelen icra dairesine giderek
  • Size en yakın Adliye’de bulunan icra muhabere bürosuna giderek
  • PTT ‘den iadeli taahhütlü posta ile gönderici ve alıcı açıkça belirtilerek

cevabınızı dosyaya kaydettirmeniz durumunda üzerinize düşen görevi yerine getirmiş olursunuz. Unutmamanız gereken ufak bir husus da var. Birinci haciz ihbarnamesinin üzerinde icra müdürünün kaşe, imza ve mührü yok ise bu haczi dikkate almamanız ve bu yazıyı atmamanız gerekir.
Ayrıca kesintisi yapılacak haciz tutarını ödeme gününde sadece icra dairesine yatırmalısınız. İlgili tutarı alacaklının IBAN numarasına göndermemeniz gerekir.

Müzekkere posta tebligat yoluyla gelebileceği gibi icra müdürü şerhi ile elden takipli olarak da gelebilmektedir. Her iki durumda da resmi yazıya cevap verilmesi zorunludur.

Yorum yapın