İcra Dosyası Açık Olduğu Halde Haciz Kaldırılabilir mi?

icra dosyası açık

İcra borcu varken konulan hacizler, borcu nispeten güvence altına almak için gerekli olgulardır. Zira borçlunun üzerine mal varlığı yada herhangi bir alacağı olmaması borcun tahsilini güç duruma sokabilmektedir. Bu kapsamda borçlu adına olan araç, tapu, menkul mal, maaş yada başkaca alacak olması, alacaklı açısından olumlu bir durum olmaktadır.