Emekli Maaşı Haczedilebilir mi? | Emekli Maaşı Haczi

Emekli maaşı haczedilebilir mi sorusunun yasal hükmü ile başlayalım. 2008 Ekim ayında yürürlüğe girmiş olan 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Yasasının 93. Maddesi gereğince açıklanmıştır. Bu kapsamda SGK üzerinden Emekli Sandığı, SSK veya BAĞ-KUR maaşı alan emeklilerin maaşlarına bir diğer adıyla yaşlılık aylığına istisnai haller dışında haciz işlenemiyor. 5510 Sayılı Kanun’un 90. maddeleri, emekli aylık ve ödeneklerine yalnızca nafaka ve SGK prim borçları nedeniyle haciz işlenebildiğini belirtiyor. Bu haciz ise yine emekli maaşının ¼’ini geçemeyeceğini belirtmiştir. Ayrıca işbu madde, diğer alacakların her ne sebeple olursa olsun haciz ve bloke gibi bir işlem uygulanamayacağı konusunda açıkça düzenlenmiştir.

Emekli Maaşı Haczedilebilir mi?

Nafaka ve SGK prim borçları istisnai hal olarak kabul edilmekle birlikte emeklinin yazılı beyanı olmadığı durumlarda hiç bir şekilde emekli maaşı haczedilemez. Yazılı beyan konusu ise herhangi bir şarta bağlanmaksızın bizzat icra müdürü huzurunda ”Maaşımdan tahsil edilsin” şeklinde talepte bulunması koşulu ile mümkündür.

Emekli maaşı haczedilir mi ?

Nafaka ve SGK borcundan dolayı emekli maaşına haciz konulabilir.

Nafaka ve SGK borçları hariç emekli maaşına haciz gelmez.

Yargıtay kararına göre haciz sırasında verilen muvafakatnamenin geçerlilik derecesi yoktur.

Bunun yanı sıra Memur emeklileri için süreç biraz daha farklı şekilde ilerlemektedir. Devlet memurları 5434 sayılı Kanun kapsamında olmaları nedeniyle ayrıca mevzuatlarında emekli maaşlarının haczedilemeyeceği yönünde bir hüküm bulunmaması sebebiyle, memur emeklilerinin maaşlarına haciz konulabildiği ile ilgili bilgiler geçmektedir.

Emekli maaşı haczi yanlışlıkla haciz konulabilir mi?

Diğer bir husus ise emekli maaşının bulunduğu banka hesabının haczedilme sorunudur. Öyle ki borçlunun hangi hesabının emekli maaşı hesabı olduğunu bilmeyen alacaklı veya alacaklı vekalet verdiği hukuk bürosu avukatı, ilgili borçtan dolayı emekli maaşının da bulunduğu tüm banka hesaplarına birinci haciz ihbarnamesi göndererek haciz koymuş olabilir. Burada önemli olan hesabı emekli maaşı hesabı olarak mı açtırdığınız yoksa normal bi hesaba emekli maaşınızın yatmasını mı istediniz?

Emekli maaşı haczi sehven konuldu ise;

Eğer işbu hesap emekli maaşı hesabı olarak açıldıysa haciz sehven yani hatalı olarak uygulanmıştır. Ancak bu hesap sizin normal hesabınız ise ve SGK ya sadece IBAN numaranızı vererek ödenmesini istediyseniz bu durum tartışılır. Ancak her iki durumda da yüksek ihtimalle sehven yapılmış bir işlem vardır. Yapılması gereken, maaş aldığınızı belirten emeklilik belgenizi ve yatan maaşınızı gösterir hesap ekstrenizle birlikte icra müdürlüğüne müracaat ederek ‘’İlgili hesap emekli maaşı hesabımdır. Bu hesaba sehven konulan haczin fekkini talep ederim.’’ şeklinde talep açmanız gerekmektedir. Bazı icra müdürleri iş yoğunluğundan dolayı konunun ciddiyetinin farkına varamayıp sizden resmi tahsil harcı talep edebilir. Bu durumda emekli maaşı haczi ile ilgili yargıtay kararını yanınızda bulundurmanızda fayda vardır.

Yorum yapın