Emekli Maaşı Kesintisine İtiraz Nasıl Olur?

İcra takibi sonrası gerek haciz yoluyla gerekse borçlunun baskı altında kalmasından dolayı emekli maaşına haciz işlendiği görülmektedir. Ancak bilinmelidir ki emekli maaşına borçlunun rızası olmaksızın haciz konulması imkansızdır. Bu kural çiğnenerek haciz konulması durumunda ise borçlunun emekli maaşı kesintisine itiraz etmek hakkı bulunmaktadır.

Emekli maaşı kesintisine itiraz kolay mıdır?

Emekli maaşı kesintisi karşısında maaş haczi dezavantajlarını yaşamak istemeyen borçlu işbu itiraz işlemini icra dairesi yoluyla kolaylıkla gerçekleştirebilmektedir. Genellikle sehven konulan yani yanlışlıkla konulan bu haczi yine icra dairesi kolaylıkla kaldırabilmektedir. Önemli olan borçlunun emekli maaşı kesintisine yazılı olarak muvafakat vermemesidir. Bu muvafakat haciz yoluyla verilebilir ki bu işlem yargıtay içtihatlarına göre verilmemiş sayılmaktadır. Bunun dışında borçlu icra dairesine gelir de ”maaşımın şu kadarının kesilerek borcumdan düşülmesine muvafakatim vardır.” şeklinde dilekçe verirse bu dilekçenin sonradan iptal edilmesi oldukça güçtür. Özetle emekli maaşı kesintisine itiraz edebilmeniz için herhangi bir yazılı beyanınız bulunmaması gerekir.

Emekli maaşı kesintisi için itiraz işlemini nasıl yapar?

Alacaklı borçlunun bankada bulunan alacaklarının haczi için 89/1 haciz ihbarnamesi talebi açar. İcra memuru tarafından gönderilecek müzekkere üzerinde ”emekli maaşı hesabı hariç” ibaresi bulunmak zorundadır. Bu ibare yok ise ilgili banka haciz işleme hakkına sahiptir. İbare olsun veya olmasın emekli maaşı hesabı olduğu kanıtlanan ve SGK tarafından emekli maaşı yattığını gösteren bir belge eki ile icra dairesine bizzat gidilerek veya icra muhabere bürosu kanalı ile talep açılır. Bu talepte;

”Haciz işlenen hesap emekli maaşı hesabı olup, emekli maaşı kesintisine itiraz talebimin kabul edilerek haczin kaldırılmasını talep ederim. SGK maaş bildirimi ve emekli maaşı hesabı olduğunu gösteren banka yazısı ektedir.”

şeklinde dilekçe verilmesi yeterli olabilir. Ardından icra müdürü talebinizi değerlendirecek ve icra memuru tarafından ilgili haczin kaldırılması için bankaya müzekkere yazılacaktır. Sehven konulan bu haczin kaldırılması için icra tahsil harcı hesaplama ve ödeme talep edilmemektedir.

Yorum yapın