İcra Borcumu Ödedim Dosya Açık Kalmış. Ne Yapmalıyım?

Sıklıkla karşılaşılan bir durum olan ”icra borcumu ödedim, dosya açık kalmış” sorunsalına cevap vermek isteriz. Belki farkında olmadan belki de maddi güçlük nedeniyle adınıza icra takibi başlatıldı. Bir şekilde icra dosya borcunu ödediniz haciz tehdidi ile mücadele etmekten kurtuldunuz veya öyle sandınız.

İcra borcumu ödedim, dosya açık kalmış neyi ifade eder?

İcra takibi sonrası alacaklıya veya icra dairesine bizzat ödeme yapabilirsiniz. Burada 2 hassas nokta dikkat çekiyor.

  • Alacaklıya ödeme yaptıktan sonra alacaklı icra dosyasına ”Alacağımı aldım” şeklinde dilekçe ile beyanda bulundu mu?
  • Gelen tebligat üzerindeki bakiyeyi IBAN numarasına ne şekilde yatırdınız?

Ödemeye dair hassasiyet içeren bu noktalar borçlunun ”icra borcumu ödedim, dosya açık kalmış” şeklinde tepkisini doğurması muhtemeldir.

İcra borcunu ödemekle iş bitmiyor.

Dosya borcunu alacaklıya ödediyseniz alacaklının icra dairesine dosya borcunu tahsil ettiğine dair beyanda bulunması gerekir. Bu beyanla birlikte icra tahsil harcı hesaplama ve ödeme işlemini gerçekleşmektedir. İcra tahsil harcı borca ek bir masraftır ve asıl alacaktan ayrı olarak alacaklı tarafından borçlunun icra dairesine yatırması istenir. Yatırmaz ise icra dosyası hep açık kalacaktır. Bazı durumlarda ise harç dahil tahsil edilir ve borçlunun sadece açık kapalı durumuna bakması yeterlidir. Zira dosya 2-3 gün içerisinde kapanmadıysa alacaklı ile görüşebilir.

Ancak icra dairesine gitmeden tebligat üzerindeki borcu icra dairesi IBAN numarasına yatırdıysanız dosyanız yüksek ihtimalle kapanmayacaktır. Çünkü tebligatta yazan borç miktarı masraflar hariç olduğu gibi icra dairesindeki kesin kapama rakamı icra kapak hesabı ile netleşmektedir. Tebligat üzerindeki yazan tutar ödendikten sonra icra dosyası kapanmaz ve kalan bakiye için bir süre sonra bakiye borç muhtırası gelme olasılığı yüksektir. Bazı durumlarda icra kapak hesabı tebligat üzerinde yazıyor olabilir veya icra dairesinden alınan icra kapak hesabına ödeme yapılmış olunabilir. Bu durumda da kapanmayabilir çünkü icra dairelerindeki işlem yoğunlukları dosyanın kapanmasını engelleyebilir.

İcra borcu ödendiyse mutlaka peşine düşülmeli.

Özetle; İcra dosya borcu haricen (alacaklıya) veya icra dairesine ödenmekle iş bitmiyor. Mutlaka dosyanın açık veya kapalı olduğunun UYAP vatandaş veya E-Devlet ile kontrolü gerekmektedir. Dosya açık ise alacak sonradan sehven e olsa el değiştirebilir ve tekrar tahsil edilebilir. Hatta dosyadan mal varlığı sorgulama talebi ile tasarruflarınıza haciz konulabilir. Böyle bir risk altında kalmamak için alacaklının beyanda bulunması veya icra dairesinin kapatması konusunda ısrarcı olun.


Önemli hatırlatma
Bu makalede geçen bilgiler hukuki tavsiye olmayıp, icra destek tarafınca tecrübelerle sabitlenmiş hukuki bilgilerdir.

İşbu hukuki bilgiler çeşitli mahkeme kararlarıyla veya yönetmelikteki düzenlemelerle değişebileceğini unutmayınız. Bu kapsamda sorunuz her ne olursa olsun okumuş olduğunuz makale ile birebir örtüşmeyebilir. Araştırmakta olduğunuz hukuki işlemle alakalı sorunuza en yakın bilgiyi vekalet vereceğiniz hukuk bürosu avukatından almanız, yüzeysel araştırdığınız bilgi sonucu karşılaşabileceğiniz hak kaybını önleyebilmektedir.

Yorum yapın