İcra Daireleri Nasıldı, UYAP ile Nasıl Oldu?

İcra takibi sözü 2010 yılı ve öncesine kadar korku ile karşılanmaktaydı. Gerek yapılan işlemlerdeki süreç uzunluğu gerekse sonuç odaklı hareket ederken karşılaşılabilinecek engeller kişileri oldukça strese sokmaktaydı. icra daireleri 2010 yılı öncesine kadar tüm işlemler fiziki yazışmalar ile uzun sürede sonuçlanırken, hatta sonuçsuz bile kalırken alacaklı ve alacaklının vekalet verdiği hukuk bürosu avukatlarına yoğun stres yaşatıyordu. Ayrıca yapılan ek masraflar ve kağıt israfları da sürekli artırmaktaydı. İcra personeli başta olmak üzere alacaklı ve borçlu varsa avukatları ciddi anlamda emek ve para kaybı ile karşılaşmaktaydı. Özetle adalet sistemi oldukça meşakkatli bir şekilde ilerlemekteydi.

İcra daireleri 2010 yılı öncesinde nasıl çalışırdı?

2010 yılı öncesinde resmi kurumlardaki tüm yazışmalar posta yolu ile sağlanmakta olup, dosya tarafları için zaman, para ve kağıt israfından oluşan üçlü zarar mekanizması işlemekteydi. Hatta bu durumu etik olmayan bir biçimde fırsata dönüştüren taraflar bile olmaktaydı.
İcra daireleri postalı yazışmalarda 2-5 gün arasında yoğunluk süreci gerçekleştiriyordu..
Hazırlanan yazışmalar posta tebligat yolu ile ilgili kuruma gönderildikten sonra teslim edilmesi 3-7 günü bulurken, yine o müzekkereye cevap verilmesi de süreci ikiye katlamaktaydı.
Yazışmalarda posta masrafları da oluşurken, bu durum dosya borcunu yükseltmekteydi.
İşin kağıt israfı boyutu ise tam bir fiyaskoydu. Türkiye de kişi başı yıllık kağıt tüketiminin ortalama 70 kg olarak tespit edildiği günümüzde; her yazışma için ayrı ayrı kağıt israfına sebep olmak ise, her yıl kişi başı 7 ağaç kesilmesi için katkıda bulunmaya eşdeğer korkunç bir gerçekti.

icra dairelerindeki sorunlar 2010 yılı sonrası nasıl çözüldü?

 • UYAP (Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi) hazırlanması ve yayına alınması ile birlikte tüm işlemler tek bir uygulama üzerine entegre edilmiş yazılım ile kolaylık kazanmış oldu.
 • Avukat UYAP üzerinden atılan tüm talepler icra dairesine gitmeden işleme alınmaya başladı.
 • Tapu müdürlükleri, Emniyet Müdürlükleri, Nüfus Müdürlükleri, Belediyeler ve daha bir çok kamu kuruluşu, icra daireleri ile UYAP ortamında birbirine entegre edilerek yazışmaların hazırlık süreci 5 günden 1 saate kadar indirildi ve zamandan tasarruf edildi.
 • Yazışma metninin 7 günü bulan tebliğ edilme sürecindeki zaman kaybı ve yine o yazışmaya verilen cevap süresi 1 güne kadar indi.
 • Borçluların mal kaçırma olasılığı online işlemler sonucu 1/5 oranının da altına indi.
 • Yapılan yazışmalardan doğan posta masrafı yönünden edilen tasarruf ile alacaklı veya borçlunun dosya maliyeti en az yarı yarıya azaltıldı.
 • İcra daireleri ve ve avukatların gereksiz iş yükünde yarı yarıya azalma oldu
 • Daha da önemlisi ise kağıt israfı ciddi anlamda azalarak gelecek nesillerin ağaç ve oksijen istihkakının da korunması sağlandı.
 • İcra takiplerinin çok kısa sürede çözüme ulaşmasına büyük katkısı oldu.

2019 itibariyle UYAP hayatımıza neler katmış oldu.

 • Zaman anlamında oldukça büyük avantaj sağlayarak dosyaların hızlı bir şekilde çözülmesi sağlanmıştır.
 • Posta masrafları yönünden 450 milyon TL üzerinde tasarruf elde edilmiştir.
 • Alacaklı, borçlu ve icra personelinin iş gücü emek yükü hafiflemiş oldu.
 • Acil işlemlerin sonuçlanma hızı dakikalar altına indi.
 • Kağıt israflarının ciddi anlamda önüne geçilerek doğanın korunmasına ciddi anlamda fayda sağlandı.
 • KEP yolu ile yazışma yapan kurumlar her geçen gün daha da arttığı için yazışmalar hızlandı.
 • Avukatlar ve kurumlar E-Tebligat yoluna geçtiği için posta süreci daha da hızlandı.
 • İcra dairelerinde online araç haczinden sonra icra dosya alacağına ve tapu kayıtlarına da otomatik haciz ekleme geldi.

“İcra Daireleri Nasıldı, UYAP ile Nasıl Oldu?” üzerine 4 yorum

Yorum yapın