İcra Dosyası Açık Olduğu Halde Haciz Kaldırılabilir mi?

İcra dosyası açık durumdayken konulan hacizler, borcu nispeten güvence altına almak için gerekli olgulardır. Zira borçlunun üzerine mal varlığı ya da herhangi bir alacağı olmaması borcun tahsilini güç duruma sokabileceği gibi taşınır, taşınmaz mal veya alacak olması, alacaklı açısından olumlu bir durum olmaktadır.

İcra dairelerinde tahsilat mekanizması iki yönlü işler. Birincisinde icra dairesine borç ödenir ve tahsil edilecek bir borç kalmadığı için icra memuru hacizleri direkt kaldırır. İkincisi ise haricen tahsil durumudur ki bu şekilde alacaklı ya da vekili borcu icra dairesinin haberi olmadan tahsil eder. hacizleri yalnızca icra dairesi koyup kaldırabildiği gibi alacaklı veya vekilinin dosyayı infaz ettiğini bildirmesi gerekir, zira borcun bittiğini iddia etseniz bile dosya kapanamaz.

İcra dosyası açık durumundayken haciz nasıl konulur?

İcra dosyasının kesinleşmesinin ya da ihtiyati haciz isteminin hemen akabinde alacaklı veya alacaklının avukatı tarafından açılan mal varlığı sorgu talebi ile ilgili kayıtlara haciz konulması istenebilir. Ayrıca diğer hak ve alacağının tahsiline yönelik girişimlerde bulunulabilir. Dolayısıyla alacaklı, haciz konulan kayıtlar üzerinde başkaca haciz olmaması durumunda tahsilat odaklı her türlü girişimlere başlanılabilir.

İcra dosyası açıkken haciz kaldırılabilir mi?

Aracınızı, tapunuzu ya da menkul mallarınızı satarak borcu ödemek isteyebilirsiniz. Ya da maaşınız üzerindeki haciz nedeniyle maaş haczinin dezavantajlarına takılmamak istemiyor olabilirsiniz. Hatta banka üzerinden işlemler gerçekleştirildiği için iş gücünüzü kaybedip finansal açıdan ekstra problemlerle karşılaşmış /karşılaşıyor olabilirsiniz. Özetle haciz konulması sizi çeşitli engellerle karşılaştırmıştır. Öncelikle sakin olun ve alacaklı veya alacaklı vekili hukuk bürosu avukatı ile ne gibi anlaşma yollarına girilebileceğini görüşün. Unutmayın ki haciz işlemleri alacağın tahsilini nispeten geciktirmektedir ve bu gecikmenin olmasını hiç bir alacaklı istemez.

Alacaklı veya vekili ile görüşme yapılarak anlaşmaya varılabilme olanağı illaki vardır. Haciz tabii ki kaldırılabilir ancak protokol yapılması gerekebilir ya da borca garanti bir teminat sunulması istenebilir. Alacak miktarı icra takibine girdikten sonra ufak da olsa bir güven zedelenmesi oluşabilir ancak bu güveni yeniden inşaa etmek sizin elinizdedir. İlgili alacaklı ya da vekili ile neler yapılabileceği konusunda görüşme sağladıktan sonra sizi bekleyen ufak detay daha bulunuyor.

icra dosyasında tahsil harcı ödemesi zorunlu mu?

İcra dairelerinde icra takibi açıldığı andan itibaren borçlu aleyhine tahsil harcı zorunluluğu doğar. Bu harç İcra İflas Kanunu ile belirlenmiştir ve %2.27 ila %11.38 oranları arasındadır. Bu oranları belirleyen etken ise haczin yokluğu ve satışın varlığı gibi minimum ve maksimum niteliklerdir. Değeri para ile ölçülen tüm icra takip türlerinde haczin kaldırılması veya dosyanın kapatılması kriterleri peşinen ödenecek tahsil harcına dayalıdır. bazı yargıtay kararları ile tahsil harcı ödenmesi zorunluluktan çıksa da kimi icra müdür ve yardımcıları vereceği kararın şikayete gitmesini göze alarak harçlı olarak işlemin tamamlanmasına karar vermektedir.

Konumuzun çok da dışına çıkmadan daha basit ifade ile örnek vermek gerekirse;

İcra borcu 50 bin lira olan bir dosyanın kapanması için,
dosyada haciz yok ise %2.27 oranına göre +1.135 lira,
dosyada haciz var ise %4.55 oranına göre +2.265 lira icra masrafı ve vekalet ücreti dışında ek ödeme yapmanız durumunda dosyanızın kapaması gerçekleşebilir.

İcra dosyasındaki hacizlerin bazılarını kaldırırken harç ödenir mi?

Bu durum icra dosyasının ve tahsil harcının tahsil edilebilme durumuna göre icra müdür yardımcısının kanaatine kalmıştır. Öyle ki bazı icra müdürleri dosya borcunu tahsil etmek için 1 mahçuz yeterliyken, hacizli diğer diğer mahçuzlar için harç isteyebilir. Bazıları da borcu karşılar haciz varken diğer hacizleri harçsız kaldırabilir. Bu durumun alacaklı vekili ile bir ilgisi yoktur. Alacaklı ”haczin harçsız olarak kaldırılması” şeklinde icra talebi açsa bile icra müdürü bu talebi kabul etmek zorunda değildir.

Harçsız haciz kaldırmanın hiç yolu yok mu?

Kanunda bunun bir yolu illa ki mevcut. Alacaklı, hacizli olan araç için 6 ay içinde, tapu haczi  için ise 1 yıl içerisinde satış istememiş ve satış avansı yatırmamış ise borçlu bizzat icra dairesine talep açabilir ve haczin harçsız olarak kaldırılması hususunda destek alabilmektedir. Ancak bu konunun bazı hassasiyetleri vardır. Bu nedenle avukat desteği alınması faydalı olacaktır.

“İcra Dosyası Açık Olduğu Halde Haciz Kaldırılabilir mi?” üzerine 2 yorum

    • Evet. Bu maddeler gereği haciz kaldırma konusunda detaylı bilgi vermesek de yakında paylaşımımız olacaktır.

      Cevapla

Yorum yapın