İcra İşlemleri Başlatılan Borçlu Ne Yapmalı?

İcra işlemleri, Borçlunun ödemesi gereken borcu bilerek ya da bilmeyerek ödemekten kaçınılması sonucunda alacaklı veya vekalet verdiği hukuk bürosu avukatı aracılığıyla, devlet gücü kullanılarak borcun tahsilinin sağlandığı durumdur. İcra işlemleri sonucu kişinin bazı haklarına sınırlama getirilebilir. Bu durum icra takibini öğrenir öğrenmez icra borcunu ödeme zorunluluğu da getirebilir. Kimi icra takibi usulsüz ve hukuk dışı olduğunda borçluya icra takibine itiraz etme hakkını verirken, kimi borç ise borçlu tarafından öğrenildiği halde ya maddi durum elverişsizliğinden ya da kasıtlı olarak ödenmekten kaçınılabilir.

İcra işlemleri başlanan vatandaş ne yapmalı?

İcra takibi konusunda şüpheleri veya korkuları olan kişi, haricen bir hukuk bürosu avukatına danışabilir. Maddi durumu elverişli değil ise devlet tarafından Baro ‘dan sağlanan ücretsiz avukatlık hizmeti ile de usul işlemlerini danışabilir. İcra takibi başlatılan kişi, ilgili alacaklı veya avukatı ile görüşülmesi sonucunda ödeme konusunda kolaylıklar sağlanabilmektedir. Borcun kasıtlı olarak ödenmemesi devlet otoritesi ile cebr-i icra yani zorla yerine getirme usulü kullanılarak borçlunun hareket kabiliyetini sınırlamakta ve dosya borcuna eklenen masrafların sürekli olarak artmasına sebep olabilmektedir. Zaten belli olan bir alacağın faizi ve masrafları ile birlikte en az 2/4 oranında artmasını kimse istemez doğrusu. Hatta menkul veya gayrimenkul mallarının icra yolu ile satılması borçlu için çok ciddi bir kayıptır. Çünkü satılan mal piyasa değerinin yarısı kadar borçluya zarar ettirebilmektedir. bu nedenle borca itiraz durumunuz yok ise ilgili alacaklı veya alacaklının vekalet verdiği hukuk bürosu avukatı ile anlaşma yoluna gitmekte fayda vardır.

İcra işlemlerinde usul nedir?

İcra takibinde tahsil edilecek olunan borç bakiyesi ilamlı ya da ilamsız icra takibi fonksiyonu ile gerekli takip talebi, icra ya da ödeme emri ve dayanak belgeleri hazırlandıktan sonra yetkili icra müdürlüğü veya bilinen diğer adıyla icra dairesinde işleme konulur. İşbu icra takibi tahsil edilene kadar çeşitli aşamalardan geçmektedir. Tüm işlemler kanun ve yasalar yönünden güvende olup, gerek borçlunun gerekse alacaklının hakları gözetilerek tam bir denge usulü ile çalışmaktadır. Borcu tümüyle yada kısmen kabullenmek istemeyen kişinin borca itiraz hakkı bulunmaktadır. İtiraz edilmediği takdirde alacaklı ya da alacaklı vekili hukuk bürosu avukatının borçlu malları üzerinde tasarruf hakkı vardır. Alacaklı mal varlığı sorgulama talebi ile borçlu adına kayıtlı araç ve tapu kaydına haciz ve satış isteyebilir.  Tüm banka hesapları ve maaşından hak talep edebilir.

“İcra İşlemleri Başlatılan Borçlu Ne Yapmalı?” üzerine 2 yorum

Yorum yapın