İcra Takibi Peşin Harç Nedir? | İcra Peşin Harç Hesaplama

İcra takibi açılırken ve açıldıktan sonra gerek alacaklıyı gerekse borçluyu yakından ilgilendiren bir çok harç ve masraf türü olmaktadır. Bunlardan biri de ilamlı icra takibi haricindeki takiplerin açılışı sırasında icra başvuru harcı ile birlikte tahsil edilen icra takibi peşin harç kalemidir.

İcra takibi peşin harç nedir? 

Her türlü ilamsız icra takibi ve kambiyo takibi (ihtiyati haciz ise esasa geçerken) başta olmak üzere ilam niteliği bulunmayan icra takiplerini kapsamaktadır. İcra borcunun tahsil edilememe ihtimaline karşı devletin güvencesi de diyebiliriz. Takip açılışı esnasında esas numarası alındığı anda tahakkuk edilmekte olup oranı alacak miktarının %0,5 (Binde 5) ‘ine karşılık gelmektedir. Tahakkuk edilen bir çok sabit harç gibi oranı her yıl değişmez.

İcra takibi peşin harcın hesaplaması nasıl olur?

Basit usulde bir hesabı vardır aslında.Asıl alacak tutarı neyse bu tutarın üzerinden &0,05 oranı devlete icra takibi peşin harç olarak ödenir. Dosyanın tahsili esnasında alınan bu peşin harç tutarı dosyanın toplam tahsil harcından düşülecektir. Özetle dosya kapanışı sırasında ödenmesi gereken icra tahsil harcı tutarının bir kısmı, icra takibi açılışında ödemiş olunur.

İcra takibi peşin harcına örnek bir hesap yapalım.

Avukat tarafından tahsil edilmekte olan 20 bin lira tutarında borç vardır. Bu borç karşılıksız çek alacağına karşılılık başlatılmış olunan kambiyo takibidir. İcra takibi açılır ve esas numarası alınır. Bu esas numarası karşılığında icra memuru bir makbuz verilir.
20 bin liranın %0,5 oranına karşılık gelen peşin harç tutarı 100 liradır.
100 lira peşin harç + 62.20 başvuru harcı olmak üzere alacaklının karşısına çıkan makbuz tutarı 162.20 lira olacaktır.

İcra takibi açılışında tahsil edilen başvuru harcına ve varsa peşin harç tutarına posta tebligat ücretleri (borçlulara gönderilen) ve 12.30 tutarındaki baro pulu ücreti (avukat tarafından takip ediliyor ise) dahil değildir. İlgili yazımızda yalnızca devlet tarafından peşinen alınmakta olan harç tutarına değindik. Unutmayın borcun tahsili için harcanan belgeli tüm masraflar borçludan tahsil edilebilmektedir.

“İcra Takibi Peşin Harç Nedir? | İcra Peşin Harç Hesaplama” üzerine 2 yorum

    • İlamlı takipler haricinde icra takibi açılışı sırasında icra peşin harcı tahakkuk etmek zorundadır.

      Cevapla

Yorum yapın