İcra Takibi Hazırlama Nasıl Olur? | İcra Takip Dosyası

icra takibi hazırlama

İcra takibi açılmadan önce dosyasının hazırlanması önemli bir husustur. Zira sadece ilgili karar ile yada üzerinde sadece borç miktarı ve borçlunun adının yazdığı basit bir belge ile icra dairesine gitmek alacaklı için boşa harcanmış bir zaman kayıptır.