Rehin Açığı Belgesi Nedir? | Rehin Açığı Belgesi ile Takip

rehin açığı belgesi

Rehinli taşınır mal ihale usulü satılarak rehin ortadan kaldırılabilir. Ancak ihale usulü olması sebebiyle dosya borcunu karşılaması gereken rehinli taşınır, değerinin çok daha altına satılabilir. Bu durumda alacaklı alacağının tamamını alamayabilir.

İcra Takibi Hazırlama Nasıl Olur? | İcra Takip Dosyası

icra takibi hazırlama

İcra takibi açılmadan önce dosyasının hazırlanması önemli bir husustur. Zira sadece ilgili karar ile yada üzerinde sadece borç miktarı ve borçlunun adının yazdığı basit bir belge ile icra dairesine gitmek alacaklı için boşa harcanmış bir zaman kayıptır.