Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Nasıl Açılır?

Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip

Kural olarak ilamsız takip yolu izlenerek icra takibine girilir. Rehin takibinin ipotek takibinden nazaran en büyük farkı ise ilamsız olarak açılması nedeniyle itiraz işleminin icra dairesine kolaylıkla yapılabiliyor olmasıdır. Taşınır rehnin paraya çevrilmesi yolu ile icra takibinde borçluya örnek 7 formunda hazırlanmış ödeme emri gönderilmektedir. Bu takip türünde itiraz sonrasında dava açma hakkı alacaklıya aittir. Rehinli taşınır 3. Şahsa devredilmiş ise 3. Şahıs da bu dosyaya borçlu olarak kaydedilir. 3. Şahıs dosyada yalnızca rehinli taşınırın değeri üzerinden sorumluluğu vardır. Rehin açığına dair işlemler 3. Şahsı bağlamamaktadır. 

İlamlı İcra Takibi Hazırlama Nasıl Olur? | Dosya İçeriği

ilamlı icra takibi hazırlama

İlamsız takip, resmi olarak herhangi bir dayanak belge bulundurma zorunluluğu bulunmayan, genel haciz yolu ile kolaylıkla başlatılabilen icra takibi türüdür. İtiraz süreci icra dairesi kanalıyla kolaylıkla yapılabilen ilamsız takibin, alacaklı talebiyle itirazın iptali davası ile ek masraflar doğurarak ilam desteğiyle takibe devam etmesi oldukça mümkündür.