İcradan Araç Satış Süreci Nasıl Gerçekleşir?

İlamlı veya ilamsız olarak icra takibi açılır. Tebligat parçaları dosya borçlularına usulüne uygun olarak tebliğ edilir. Tebligat tebliğ olduktan sonra icra takibi rehin sözleşmesine dayanıyor ise ve konusu ilamlı icra takibi ise 7 gün, İlamsız icra takibi ise 15 gün ödeme süresi vardır. Eğer rehin sözleşmesi yok ise 7 günlük süre sonrasında icradan araç satış işlemlerine başlanabilir.

 

İcradan Araç Satış Süreci

İcradan araç satışı öncesi yakalama ve muhafaza nasıl olur?

İcra memuru tarafından mal varlığı sorgulama ekranında araç plakasının tespiti ile araca yakalama şerhi konulur ve otoparka çekilmesi sağlanır. Aracın bulunduğu otopark takibin başlatıldığı yargı çevresinde ise icra dosyası ilgili icra müdürü tarafından yerinde kıymet takdiri yapılması için bilir kişiye teslim edilir. Eğer aracın bulunduğu otopark yargı çevresi dışında kalıyor ise ilgili icra müdürlüğüne kıymet takdiri talimatı yazılır.

Örneğin; İcra takibi İstanbul Bakırköy 1. İcra Dairesi ‘nde açılmıştır. Araca yakalama konulmuş ancak araç İstanbul Şişli ‘de yakalanarak Şişli otoparkına çekilmiştir. Bu durumda Bakırköy 1. İcra Dairesi ‘nden Çağlayan adliyesi icra tevzi bürosuna kıymet takdir talimatı yazmalıdır. Tevzi bürosunun yönlendirdiği icra dairesine kıymet takdir avansı yatırıldıktan sonra talimat dairesi müdürünün belirlediği bilir kişi ile yerinde muhafaza ve kıymet takdiri yapılmalı, tutanağın bir sureti ise Bakırköy 1. İcra Dairesine gönderilmelidir.

Araç kıymet takdiri ve sonrası neler yapılır? 

Kıymet takdiri yapıldıktan sonra bilirkişi raporu başta alacaklı ve borçlular olmak üzere araç takyidatında adı geçen diğer alacaklılara tebliğ edilmelidir. Tabi bunun öncesinde o alacaklılara 100 madde malumatı sorularak ‘’Alacağınız devam ediyor mu, ediyor ise taraf bilgilerinin tarafımıza gönderilmesi…’’ şeklinde bir müzekkere yazılmalı. Gelen cevaplarda alacağı devam eden kişilere kıymet takdir raporu tebliğ edilmelidir.

Önemli not; Dosyadan hacizli araç için 6 ay içerisinde usulen de olsa satış talep edilmediği ve satış avansı yatırılmadığı takdirde araçtaki haciz düşmektedir.

Ödeme & icra emri tebligatları tebliğ edildi.
Aracın kıymet takdiri esas yada talimat dairesince yapıldı.
Başta alacaklı ve borçlular olmak diğer alacaklılara kıymet takdir raporu tebliğ edildi.

İcradan araç satış süreci nasıl tamamlanır? 

Son işlemimiz satış istemedir. Satış talebi açılır ve icra müdürünün belirleyeceği tutarda satış avansı dosyaya depo edilir. İcra müdürü satış tarihi için uygun tarihi baz alarak satış kararını verir. Satış ilanı hazırlanır ve son kontrolleri yapıldıktan sonra belirlenen tirajlara sahip gazetelerden birinde yayınlanmak üzere Basın İlan Kurumu ‘na gönderilir. 1 hafta sonra Basın İlan Kurumu tarafından gazete örneği icra dairesine gönderilir, bu gazetenin icra dosyasına girdiğinden emin olunmalıdır. Dosyada bulunan tüm ilgililere satış ilanı tebligatı çıkartılması ve tebliğ edilmesi zorunludur.

Satış günü gazete ve tebligat parçaları başta olmak üzere dosyanın son kontrolleri yapılır. Satışa uygun halde olan aracın otoparkta açık artırma usulü ile satışına başlanılır. Satış tutarı genellikle kıymet takdir tutarının yarısı üzerine satış masrafları da eklenerek belirlenir. Dosyaya belirtilen oranda teminat yatıran herkes satışa dahil olabilir. En yüksek teklifi veren kişiye araç ihalesi gerçekleşir. 7 gün içerisinde ihalenin feshi davası açılma durumu vardır. 7 günün sonunda fesih davası açılmamış ise kalan tutar yatırılarak tescil işlemlerine başlanılır.

“İcradan Araç Satış Süreci Nasıl Gerçekleşir?” üzerine 4 yorum

  • İcradan araç satışı sonrası, sıra cetvelinde amme alacaklarının öncelikli alacaklı olduğu bilinmektedir.

   Cevapla
 1. İcradan araç satışına katılmak istedim ancak ihalede hep galericiler vardı. Krizi fırsata çevirmek bu olsa gerek

  Cevapla
  • Haklısınız. Bu durumdan çok kişi mağdur oluyor. Umarız bu fırsatçılığın önüne geçilir.

   Cevapla

Yorum yapın