İcralık İş Makinası Borçluyu Hangi Maliyet ile Etkiler?

Sözleşme veya başka bir nedenle borcunuz icraya konu oldu ve menkul haciz uygulaması sonucunda icralık iş makinası ile iş gücü kaybı yaşama riskiniz var. Belki kasıtlı olarak borcunuzu ödemediniz belki de ekonomik bir buhran ile boğuşuyorsunuz. Ancak cebri icra yolu bazen üzücü sonuçlar doğurabilir. Konumuzda rehnin paraya çevrilmesi veya normal haciz yoluyla haczedilen malların örnek maliyet tablosuna değiniyoruz.

İcralık iş makinası maliyet hesabı nasıl olur?

İcra takibinin konusu fark etmeksizin işlem gören ve icralık iş makinası olarak nitelendirilen mallarda maliyeti etkileyen 2 husus vardır. Bunun birincisi, satış olması durumunda satış bedeli üzerinden borçlunun zarar etme eğilimi, ikincisi ise malın satılamama durumunda tüm masrafların dosyaya eklenerek işlemlere devam etmesidir. Öyle ki satış yapılması halinde borçludan malın bedelini ve satış masraflarının alınması ile borçlunun yalnızca malın değeri üzerinden zarar etme ihtimali varken, mal satılmaz ise borçlu malı kaybetmez ancak dosyanın tüm masrafları belki de malın bedeline erişebilir.

İcralık iş makinasının satışında örnek bir maliyet hesabı gösterelim. 

1. Posta masrafları en az 100. –TL
2. İcra vekalet ücreti en az 1500. –TL
3. İcra tahsil harcı satış olmaz ise en az 670. –TL (Tahsilat durumunda yansır)
4. İcra tahsil harcı satış olur ise en az 1700. –TL (Tahsilat durumunda yansır)
5. Yıllık faizi en az 1350. –TL
6. Araç yakalama ya da iş makinası kaldırma ücreti en az 2000. –TL
7. İş makinası muhafazası en az aylık 450. –TL
8. Satış işlemine başlanılırsa gazete masrafı en az 4000. –TL

Ahmet Bey dosyada borçlu sıfatında. 15 bin lira borcuna karşılık ofset baskıları için kullandığı makinesi icralık iş makinası sıfatını aldı. Kıymet takdiri raporuna göre malın piyasa değeri 32 bin lira. İhale kuralları gereği iş makinası 16 bin liradan satışa çıktı ancak ihaleye katılımcı çıkmadı. Üstelik 15 bin liralık borcunun üzerine yukarıdaki kalemlerin bir çoğu eklendi ve toplam dosya borcu 23 bin liranın üzerine çıktı.

Bu icralık iş makinası 16 bin liraya satılmış olsaydı, satış masraflarının büyük bir bölümü ihale katılımcısından tahsil edilecekti ancak satış sonrası tam manası ile borcu karşılayıp karşılamayacağı kestirilemez. Bu nedenle kısmen de olsa dosya borcu kalacaktır.

İcradan satış risktir.

Sorun ne olursa olsun icra takibi konusunda hassasiyet önemlidir.  İşi inada bindirip zararına satışa sebep olmaktansa hukuki yönde çözülmesi, yani işini bilir bir hukuk bürosu avukatından destek alınarak dava açılması veya anlaşmaya varılması daha avantajlı olacaktır.

“İcralık İş Makinası Borçluyu Hangi Maliyet ile Etkiler?” üzerine 5 yorum

    • İş makinası satış işlemi yaşadığınız için üzgünüz. Alacaklı vekili ile anlaşma yoluna varmanızı öneririz.

      Cevapla

Yorum yapın