İhtiyati Haciz Teminat İadesi Talebi [Dilekçe Örneği]

İhtiyati haciz kararı nedir konulu yazımızda ihtiyati haczin ne olduğuna dair açıklama yapmıştık. Orada fark etmiş olmalısınız ki; ihtiyati haciz kararı alınmadan önce borçlunun haklı olmasına karşın edebileceği zararın tazmini için alacaklıdan alınan teminat olarak nitelendirdiğimiz bir garantiden bahsettik. İhtiyati haciz kararını herkes alabilir ancak bu karara ilişkin teminat kötüye kullanımın bir derece önüne geçebilir. Bu konumuzda ise ihtiyati haciz teminatiadesi talebi hakkında şekil bilgisine yer verdik.

İhtiyati haciz teminat iadesi talebi (Derkenar) nasıl işlem görür?

Genellikle çek ve senet alacaklarında karşılaşılan ihtiyati haciz kararında, borçlu sıfatındaki kişinin haklı olması durumunda alacaklıdan alınan teminatı borçlu zararına karşıdır. Borçlu tarafından ispatlanabilir bir hukuksuzluk yok ise tebligatın kesinleşmesi ardından (tebligat kesinleştirilemiyor ve herhangi bir haciz uygulanmadı ise ihtiyati hacizden feragat ile) 10 gün sonra nakit ya da mektup olarak alacaklının yatırdığı teminat iadesi geri alınmaktadır. Alacaklı bunun için icra dairesine iki kopyalı bir ihtiyati haciz teminat iadesi talebi, bilinen diğer adıyla derkenar talebi açar ve icra müdürü tarafından incelenen dosyadan derkenar kararı alınır. Bir suret icra dosyasında diğer suret ise ihtiyati haciz kararının alındığı ilgili mahkemeye teslim edilir. Mahkeme derkenar talebini değerlendirir ve uygun bulur ise teminat iadesini yapar.

İhtiyati haciz derkenar talebi (kesinleşmiş) nasıl olur?


TC. İSTANBUL
. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
DOSYA NO:
Yukarıda esas numarası yazılı dosyamız ile Asliye Tic. Mah. numaralı değişik iş dosyasından ihtiyati haciz kararı icra edilmiştir. Takip, dosya borçlularından BORÇLU ADI açısından kesinleşmiştir. Bu nedenle teminatın iadesinin dilekçemize derkenaren verilmesini talep ederim, dedi. (Tarih)

Alacaklı / Vekili
AD SOYAD

TC. İSTANBUL
.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
SAYIN HAKİMLİĞİNE ;
DOSYA NO: D.İŞ
Yukarıda değişik iş numarası yazılı dosyanız ile İst. .İcra müd. esas numaralı dosyamızdan ihtiyati haciz kararı icra edilmiştir. Takip, dosya borçlularından BORÇLU ADI açısından kesinleşmiştir. İşbu derkenar alacaklı vekilinin talebi üzerine verilmiştir. Gereğini tarafınıza arz ederim. (Tarih)                                                                                                                                                                İcra Müdür Yrd.


İhtiyati haciz derkenar talebi (feragat) nasıl olur?


TC. İSTANBUL
. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
DOSYA NO:
Yukarıda esas numarası yazılı dosyamız ile Asliye Tic. Mah. numaralı değişik iş dosyasından ihtiyati haciz kararı icra edilmiştir. Takip, dosya borçlularından BORÇLU ADI açısından kesinleşmemiş olup herhangi bir haciz uygulanmamıştır. İhtiyati haciz kararından feragat ediyoruz. Bu nedenle teminatın iadesinin dilekçemize derkenaren verilmesini talep ederim, dedi. (Tarih)

Alacaklı / Vekili
AD SOYAD

TC. İSTANBUL
.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
SAYIN HAKİMLİĞİNE ;
DOSYA NO: D.İŞ
Yukarıda değişik iş numarası yazılı dosyanız ile İst. .İcra müd. esas numaralı dosyamızdan ihtiyati haciz kararı icra edilmiştir. Takip, dosya borçlularından BORÇLU ADI açısından kesinleşmemiş ve hrhangi bir haciz işlemi uygulanmamıştır. İşbu derkenar alacaklı vekilinin talebi üzerine verilmiştir. Gereğini tarafınıza arz ederim. (Tarih)                                                                                                                                                                                                                                                                    İcra Müdür Yrd.

“İhtiyati Haciz Teminat İadesi Talebi [Dilekçe Örneği]” üzerine 8 yorum

  • Bazen karşılaşılabilir bir durumdur. Bu ihtiyati hacizden feragat edilmesi durumunda teyit amaçlı gerekli olabilir.

   Cevapla
  • Hayır. Temlik sonrası ilk alacaklının icra dosyası ve mahkemenin ihtiyati haciz kararında işlem yapma yetkisi yoktur.

   Cevapla
  • Hayır. Tüm hacizlerden feragat ederseniz feragat ile derkenar talep ederek iade alabilirsiniz. Zira kesinleştirmeden teminat iadesi alınamaz.

   Cevapla

Yorum yapın