İlamlı İcra Takibi Hazırlama Nasıl Olur? | Dosya İçeriği

İcra takibi türleri konusunda da belirttiğimiz ilamlı icra takibi, resmi kurumlar tarafından elde edilen ilamın icraya dönüştürülerek tahsil edilmesidir. Tahsilat, icraya girmeden önce haricen ödenebileceği gibi alacaklı ya da alacaklının vekalet verdiği hukuk bürosu avukatı tarafınca da icra takibi hazırlanarak devlet gücü ile tahsil edilebilmektedir. Peki ilamlı icra takibi hazırlama nasıl olur? İlgili yazımızda ilamın icra yolu ile tahsili için dosya içeriğinden  bahsediyor olacağız.

İlamlı icra takibi hazırlama için neler gereklidir?

 • Örnek no: 1 formunda hazırlanmış Takip Talebi;
  İcra dosyasına ve kendimize olmak üzere 2 kopya alınır.
 • Örnek no: 4-5 formunda hazırlanmış İcra Emri;
  İcra dosyasına, kendimize ve borçlu sayısınca olmak üzere 3+ adet alınır.
 • İlam sureti; (İlamlı icra takibi için zorunludur zira ilamsız icra takibi açılması gerekir)
  İcra dosyasına, kendimize ve borçlu sayısınca olmak üzere 3+ adet alınır.
 • 1- Oluşturulacak olunan icra dosyası alacaklının vekalet verdiği hukuk bürosu avukatı ile takip ediliyor ise;
  1 adet vekaletname sureti ve Baro pulu
  2-Alacaklı bizzat takip ediyor ise;
  1 adet kimlik fotokopisi
 • Adliyelerdeki Baro odalarından temin edilebilecek boş icra dosyası
 • İlk takip harcı ve tebligat gideri için bir miktar nakit para

İlamlı icra takibi hazırken dikkat edilmesi gereken hususlar;

Yukarıda da tarif edildiği gibi oluşturulacak olunan ilamlı icra takibi dosyası daha çok gerekçeli kararın icrası için kullanılır. Takip açılırken icra müdürünün kesinleşme şerhi sorma ihtimali yüksektir. Kesinleşme şerhi karşı tarafın üst mahkeme hakkını kullanmaması durumunda mahkemece hazırlanır. Bu nedenle dayanak belgelere iliştirilmesi takip açılış sırasında eksik çıkartılmamasını sağlayacaktır.

“İlamlı İcra Takibi Hazırlama Nasıl Olur? | Dosya İçeriği” üzerine 10 yorum

  • İlamlı icra takibinde kesinleşme şerhi genellikle icra müdürünün inisiyatifine kalıyor ancak kural olarak kesinleşmeden takibe konulmaması lazım. Zira karşı taraf mehil ya da tedbir talep edebilir.

   Cevapla

Yorum yapın