İlamlı İcra Takibine İtiraz Sebepleri Nelerdir?

Bazen bir ilamdan kaynaklanan işlemi icra ederek tahsil etmek isteriz. Ancak bu ilamlı icra takibine itiraz sebepleri ile karşılaşmamız muhtemel olabilir. Aslında biliriz ki belli başlı otoritenin gücü alacak tutarını sabit kılar ve her türlü tahsil edilir. Ancak bazen bu düşüncemiz bizleri yanılgıya sokar ve karar düzenlenerek lehe sonuçlanabilir. Dolayısıyla alacaklı ve borçlu açısından tüm dengeler değişebilir. Bu yazımızda aslında bahsettiğimiz konu ilamlı icra takibine itiraz sebepleri. Haliyle en çok bir ilama karşın en çok karşılaşılan dava türlerinden bahsetmek isteriz.

İlamlı icra takibine itiraz sebepleri neler olabilir?

Yazımız başında da belirttiğimiz üzere ilamlı icra takibi için konu olan dayanak belge bir resmi kurum tarafından hazırlanmadan önce bazı süreçlerden geçer. Bu süreçlerde değerlendirilen belge ve başka işlemler bazen hukuk dışı olabilir. Denk gelinen bazı itiraz sebeplerinden bahsedecek olursak;

  • Hakem heyeti kararlarında sözleşme incelenmeden direkt karar verilebilmektedir. Bu karar ile icra takibi başlatılması sonucu, ilgili icra borcu sorgulama yapılarak ödenebilir. Ardından borca itiraz niteliğinde dava açılarak dayanak kararın iptali talebi ile yapılan tahsilatın iadesi istenebilir.
  • Bazen hakim kararı yersiz olabileceği gibi üst mahkemeye taşınması gerekebilir. Ancak mahkeme kararı kesinleşmeden icra takibi yapılabilir. Bu durumda mehil vesikası alınarak ilamlı icra takibine itiraz edilip geçici olarak durdurulabilir ve üst mahkemenin yeniden değerlendirilmesi istenebilir.
  • Sözleşmelerden kaynaklı ve ilam niteliğinde işlem yapılabilen ipotek ve rehin takiplerinde tedbir talepli olarak takibin yargılanma sürecinin sonuna kadar durdurulması istenebilir.

İlamlı icra takibine itiraz neden yapılır?

Bazı icra takipleri vardır ki dayanak belge şartı bulunmama özelliği olan ilamsız icra takibi kadar kolay bir itiraz sürecine tabi değildir. Öyle ki ilamlı icra takibi için resmi kurumların gücü kullanılarak hazırlanmış bir belge ile yine resmi kurum olan icra dairesi gücüyle tahsil edilir. Ancak bazen resmi kurumların da yanlış kararlar verdiği düşünülebilir ve bu durum borçlu için ilamlı icra takibine itiraz hakkını doğurur.

“İlamlı İcra Takibine İtiraz Sebepleri Nelerdir?” üzerine 2 yorum

    • Dava türlerine göre ilamlı icra takibine itiraz şekli değişebilir. Konuda belirtilen itiraz türleri en çok karşılaşılan itiraz şekilleridir.

      Cevapla

Yorum yapın