İlamlı Takipte İcra Emri Nedir? | İcra Emri İçeriği

İlamlı takipte icra emri, düzenlenmiş olunan takip talebinin bir ekidir ve borçlu ya da borçlulara gönderilmek üzere oluşturulmuş bir tür ödeme bildirim belgesidir. Yalnızca ilamlı takiplerde kullanılmakta olup ekinde iletilecek dayanak belgelerin zarf üzerinde açıkça yazmasında fayda vardır.

İlamlı takipte icra emri hangi tür takiplerde kullanılır?

Başta da belirttiğimiz gibi ilamlı takipte icra emri ilamlı olarak açılan tüm takipler için kullanılır. İlamlı icra takibi hazırlama süreci öncesi alacağın konusu belirlenir ve icra emri bu konuya göre hazırlanır. İlamlı takipte icra emri tebligatına örnek verecek olursak;

  • İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla icra emri
  • Rehnin paraya çevrilme yoluyla icra emri
  • Para borcuna veya teminat verilmesine … (Mahkeme kararı) icra emri
  • Tüketici Hakem Heyeti kararının icra emri

İlamlı takipte icra emrinin üzerinde ne yazmalı?

İlamlı takipte icra emrinin üzerinde alacaklı ile birlikte var ise vekalet verdiği hukuk bürosu avukatının adı, soyadı ve adresi, Alacak kalemleri ve masraflar hariç borç bakiyesinin toplamı, ilamı veren mahkemenin adı, dosya numarası ve karar tarihi, alacak konusu ne ise bilgisi mutlaka yazılmak zorundadır. Aynı şekilde tüm dayanak belgeler ek olarak gönderilirken tebligat zarfı üzerinde de açıkça yazıyor olması usulsüz tebligat riskini bir derece azaltmanızı sağlar.

İlamlı takipte icra emri tebligatına dair diğer önemli hususlar nelerdir?

  1. İmzasız, kaşesiz veya mühürsüz icra emrinin hiç bir geçerliliği yoktur.
  2. İcra emrine itiraz yalnızca mahkemeye dava açılarak olabilir.
  3. Ödeme ve itiraz süresi olan 7 gün içerisinde icra vekalet ücretinden 4/1 oranında indirim yapılır.
  4. Ödeme ve itiraz süresi olan 7 gün (bazı konularda 30 gün) içerisinde hiç bir şekilde haciz talep edilemez.
  5. İcra emri borçlu vekilinin avukatına gönderilebildiği gibi, borçluya ayrıca gönderilme zorunluluğu yoktur.
İcra emrine itiraz nasıl olur?

Belirttiğimiz gibi sadece mahkemeye dava açma yolu ile itirazı sağlanabilir. İlamlı icra takibine itiraz sebepleri az da olsa fikir verebilir ancak açılacak dava sonucunda ilgili takibin iptal durumu olabileceği gibi, çıkan sonuçlara göre mevcut icra borcunun artması da söz konusu olabilmektedir. Kesin olmamakla birlikte herhangi bir hukuk bürosunun avukatları gidişatla ilgili özet bilgi verebilir.

Yorum yapın