İlamsız İcra Takibi Nedir? | İlamsız İcranın Konuları

İlamsız icra takibi nedir, sorusundan önce ilamsız icra takibi çözüm müdür sorusunu sormak daha mantıklı olacaktır. Zira bu takip türünde borca itiraz olasılığı yüksek olup alacaklının alacağına kavuşma ihtimali sekteye uğrayabilir. Bu sekte son nokta değildir tabii ki. Dolayısıyla itirazın iptali davası açılarak takibe devam kararı alınması ve yapılan masraflar ile icra takibine devam olunması mümkündür.

İlamsız icra takibi nedir?

Herhangi bir dayanak belge bulundurma zorunluluğu bulunmayan, genel haciz yolu ile kolaylıkla başlatılabilen icra takibi türüdür. Genellikle ilamsız icra takibi yolunun dayanak belgeleri banka sözleşmeleri, telekomünikasyon faturaları, cari hesap faturaları vb. konulardan oluşmaktadır. İlamsız icra takipleri, taraflar arasında herhangi bir sözleşme yok ise kural olarak borçlunun ikamet ettiği yerdeki icra dairelerinden açılmaktadır. Bu takip türü ile borçluya tebliğ edilen belge ödeme emri ve varsa dayanak belge/ler olmaktadır.

İlamsız icra takibine hangi konular girer?

 • Faturalı veya faturasız cari hesap alacakları
 • Noterden kesinleşme şerhi bulunmayan ipotek alacakları
 • Sözleşmeden doğan alacaklar
 • Belgesiz alacaklar
 • Kira alacağı
 • Müracaat hakkı geçen çek ve senet alacakları

İlamsız icra takibine itiraz süreci icra dairesi kanalıyla kolaylıkla yapılabilmekte olup, alacaklı ya da alacaklının vekalet verdiği hukuk bürosunun talebiyle itirazın iptali davası açılabilir. Alacaklının bu davayı kaybetme durumu olduğu kadar kazanma durumu da vardır.  Davanın kazanımı durumunda ek masraflar doğurmak suretiyle mahkeme tarafından verilen ilam desteğiyle takibe devam edilmesi oldukça mümkündür. Bu durumda icra dosyası tutarı üzerine mahkemede oluşan vekalet ücreti ve yargılama giderleri de eklenecektir.

İlamsız icra takibinde haciz sınırı var mıdır?

İlamsız icra takibinde tebligatın kesinleşmesinin akabinde haciz işlemlerinde sınır yoktur. Borçlu adına mal varlığı sorgulama talebi açılarak araç, tapu kayıtlarına haciz konulabilir. Borçlunun çalışmakta olduğu işletmeye maaş haczi müzekkeresi gönderilerek haciz yoluyla tahsilat sağlanabilir. Borçlunun alacağı veya birikimi olan banka ve işletmelere 89/1 haciz ihbarnamesi gönderilerek tahsilata bir adım daha yaklaşabilirsiniz. Özetle ipotek ve rehin işlemleri gibi alacağı garanti altına alan bir mahçuz olmasa da olabilme ihtimali üzerine yoğunlaşılabilir. Bu kapsamda haciz sınırı, icra iflas kanununun alacaklı ve borçluya tanıdığı imkanlar kadardır.

“İlamsız İcra Takibi Nedir? | İlamsız İcranın Konuları” üzerine 4 yorum

  • Dolandırıcıların bu icra takibi türünü kullanıyor olması o sıfatı taşıması anlamına gelmez. Zira alacakla ilgili sorunlar mahkemede kolaylıkla çözülebilir.

   Cevapla

Yorum yapın