İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Hazırlama Nasıl Olur?

İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip hazırlama aslında karmaşık gibi görünse de kısa sürede el alışkanlığı kazanacaktır. Hazırlık işlemi hassas bir işlem olduğu için alacaklının vekalet verdiği bir hukuk bürosu avukatı tarafınca bu işlemlerin yürütülmesi en doğrusu olacaktır. Öncelikle ipotek takibinin ilamlı mı yoksa ilamsız mı olacağına karar verilir. İlamsız olmasının bir çok sebebi olabilir ki en çok karşılaşılan durumlar resmi senette ipotek üst limiti belirsiz olması ve noter aracılığı ile borç bildirimi yapılmamış ya da tebliğ şerhi olmayışıdır. Aşağıda ipotek takibinin açılışı öncesi gerekli belgelerden bahsediyor olacağız.

İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip hazırlama nasıl olur?

İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip ilamlı olacaksa;

 • Örnek no: 1 formunda hazırlanmış Takip Talebi;
  İcra dosyasına ve kendimize olmak üzere 2 kopya alınır.
 • Örnek no: 4-5 formunda hazırlanmış İcra Emri;
  İcra dosyasına, kendimize ve borçlu sayısınca olmak üzere 3+ adet alınır.
 • İpotek belgesi ve resmi senedi;
  İcra dosyasına, kendimize ve borçlu sayısınca olmak üzere 3+ adet alınır.
 • Kredi yada anlaşma sözleşmeleri;
  İcra dosyasına, kendimize ve borçlu sayısınca olmak üzere 3+ adet alınır.
 • Noterlik makbuzu ve tebliğ şerhi
  İcra dosyasına, kendimize ve borçlu sayısınca olmak üzere 3+ adet alınır.
 • Varsa eş muvafakatnamesi
  İcra dosyasına, kendimize ve borçlu sayısınca olmak üzere 3+ adet alınır.
 • 1- Oluşturulacak olunan icra dosyası alacaklının vekalet verdiği hukuk bürosu avukatı ile takip ediliyor ise;
  1 adet vekaletname sureti ve Baro pulu
  2-Alacaklı bizzat takip ediyor ise;
  1 adet kimlik fotokopisi
  3-Şirket adına takip ediliyor ise;
  İmza sirküleri
 • Adliyelerdeki Baro odalarından temin edilebilecek boş icra dosyası
 • İlk takip harcı ve tebligat gideri için bir miktar nakit para

İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip ilamsız olacaksa;

 • Örnek no: 1 formunda hazırlanmış Takip Talebi;
  İcra dosyasına ve kendimize olmak üzere 2 kopya alınır.
 • Örnek no: 7 formunda hazırlanmış ödeme emri;
  İcra dosyasına, kendimize ve borçlu sayısınca olmak üzere 3+ adet alınır.
 • İpotek belgesi ve resmi senedi;
  İcra dosyasına, kendimize ve borçlu sayısınca olmak üzere 3+ adet alınır.
 • Kredi yada anlaşma sözleşmeleri;
  İcra dosyasına, kendimize ve borçlu sayısınca olmak üzere 3+ adet alınır.
 • Varsa eş muvafakatnamesi
  İcra dosyasına, kendimize ve borçlu sayısınca olmak üzere 3+ adet alınır.
 • 1- Oluşturulacak olunan icra dosyası alacaklının vekalet verdiği hukuk bürosu avukatı ile takip ediliyor ise;
  1 adet vekaletname sureti ve Baro pulu
  2-Alacaklı bizzat takip ediyor ise;
  1 adet kimlik fotokopisi
  3-Şirket adına takip ediliyor ise;
  İmza sirküleri
 • Adliyelerdeki Baro odalarından temin edilebilecek boş icra dosyası
 • İlk takip harcı ve tebligat gideri için bir miktar nakit para

İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip her iki durumda da müdürlüğünden açılması ve ipotekli taşınmazda malik var ise onun da takipte yer alması gerekmektedir. Ayrıca tüm dayanak belgeler tebligat yolu ile gönderilmiş olmalıdır. Zira ipoteğe ya da ihaleye itiraz davalarında en çok açılan dava türleri bu üç eksiklikten kaynaklanmaktadır. Ayrıca ipotek üst limiti üzerinde icra takibine girilmesi mümkün değildir.

“İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Hazırlama Nasıl Olur?” üzerine 2 yorum

 1. İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip açılışını ilamlı yapayım dedim ama kesinleşme şerhi henüz dönmedi. napiyim?

  Cevapla
  • İlamlı ipotek takibinde kesinleşme şerhi icra müdürü tarafından ilk incelenen belgelerdendir. Bu yok ise ilamsız açmanız veya kesinleştirmeyi beklemeniz gerekir.

   Cevapla

Yorum yapın