Kapanan İcra Dosyası Tekrar Açılır mı? | İcra Arşiv

Kapalı veya kapanan dosyalarla ilgili çok sorulan bir soruyu aydınlatmak istedik. Öncelikle ”Kapanan icra dosyası tekrar açılır mı?” sorusuna açıklık getirelim. Bu soruyu soran kişi infaz nedeniyle kapanan dosyadan mı bahsediyor yoksa işlemsizlikten düşen dosyadan mı? Yazımızda bu soru hakkında akla gelebilecek tüm ihtimallere ışık tutuyor olacağız.

Kapanan icra dosyası tekrar açılır mı?

Önceki paragrafta da belirttiğimiz gibi bu soru 3 farklı şekilde nitelendirilebilir. Öyle ki kapanan icra dosyası tekrar açılır mı sorusunu kollara ayıracak olursak;

  • Kapanan icra dosyasının ödemesini icra dairesine yaptım.
  • Kapanan icra dosyasının ödemesini alacaklıya veya avukatına yaptım.
  • Kapanan icra dosyası takipsizlikten düştü.

Kapanan icra dosyası tekrar açılırsa ne olur?

Kapanan icra dosyasında icra müdürü tarafından bir sorun görünmez ise (kesinleşmeyen tebligat, itiraz, vb.) her türlü haciz işlemlerine devam edilme hakkı vardır. Mal varlığı sorgusu yapılabilir, varsa taşınır veya taşınmaz mallarınız haczedilebilir. Hatta SGK lı olarak bir yerde çalışıyor iseniz maaş haczinin dezavantajlarını yaşamanız mümkün olabilir. Kısacası tahsile yönelik haciz riskiyle karşı karşıya kalmanıza sebep olan yukarıdaki maddelere açıklık getirelim.

Kapanan icra dosyasının ödemesini icra dairesine yaptım.

Ödemenizi icra dairesine yaptıysanız bazen ufak da olsa bakiye açığı kalabilmektedir. Bu durumda icra dosyanızın kapandığını zannederken aslında tekrar açılması muhtemeldir. Bu bir icra memuru hatasıdır ve genellikle icra dosyası olmadan icra kapak hesabı yapılması veya 7 günlük tebliğ süresi geçtiği halde yapılan icra vekalet ücreti indirimi yapılmasından kaynaklanmaktadır.

Kapanan icra dosyasının ödemesini alacaklıya veya alacaklı vekiline yaptım.

Bu durum genellikle işi yokuşa sürmeksizin icra dosyasının taksitle veya peşinen avukata ödenmesinden kaynaklanır. Avukatların borçlulara indirim, vade vs kolaylıklar yapma hakkı vardır ancak bazen hesaplamalar vade gecikmesi nedeniyle değişebilir. Bunun farkında olmayan alacaklı vekili kalan bakiye için geçerli bir mazeret talep ederek icra dosyasının yeniden açılmasını isteyebilir.

Kapanan icra dosyası takipsizlik nedeniyle kapandı.

İcra dairelerinde icra dosyasına 1 yıl içerisinde en az 1 işlem yapılmaz ise arşive kaldırılır. Alacaklı kişi isterse bu dosyayı tekrar çıkarttırıp yeni esas numarası ile birlikte işlemlerine devam edebilir. Takipsizlik nedeniyle düşme sebebi çoğunlukla haczedilecek bir şey bulunamaması, tebligat yapılamaması gibi durumlardan kaynaklanmaktadır. Özetle bu durum alacaklıyı ilgilendiren bir durum sayılmamaktadır.

Peki ne yapılmalı?

Yukarıdaki açıklamalar ”Kapanan icra dosyası tekrar açılır mı?” sorusunu net bir şekilde ifade edebilmektedir. Bu kapsamda borcun bittiğinden kesin suretle emin olan borçlu, kendini ve tasarruflarını güvenceye almak anlamında; borcu icra dairesine ödediyse icra dairesinden, alacaklı veya vekiline ödediyse alacaklı veya vekilinden icra borcu yoktur yazısı alması gerekmektedir.

Yorum yapın