Maaş Haczi Nedir? | İcra Maaş Kesintisinin Bilinmeyenleri

Maaş haczi, icra takibi başlatıldıktan sonra ilgili borçlunun çalışmakta olduğu işletmedeki sabit maaşına konulan hacizle tahsil edilmesidir. Bu yöntem borcun en kolay şekilde tahsil edilmesi olarak da bilinmektedir. Maaş haczi ile ilgili düzenleme icra iflas kanunu 83. maddede geçmektedir. Maaş haczi kesinti tutarı personelin icra dosyasına yazılı rızası olmadan net ücretin ¼ tutarını geçemez. Dosyada bulunan borçlu veya borçluların maaşına haciz konulabilmesi için icra takibinin kesinleşmesi ve o borçlunun dosyaya itiraz etmemiş olması gerekmektedir. Maaş haczinin gerçekleştirilebilmesi için icra takibinin kesinleşmiş olması şarttır. Tebligatı kesinleşmiş ayrıca 7 günlük ödeme ve itiraz süresini geçirmiş olan borçlular için değerlendirilebilir. Kesinleşen borç miktarı üzerinden bizzat alacaklı veya alacaklının vekalet verdiği hukuk bürosu avukatının talebi üzerine, icra müdüründen karar alınarak icra memurunun hazırlayacağı maaş haczi müzekkeresi çalışanın düzenli olarak maaş aldığı ilgili işletme veya kuruma iletilmektedir. Hem alacaklı hem de borçlu için maaş haczinin dezavantajları da vardır.

Maaş haczi tebliği ve cevap süreci

İlgili işletme veya kurum, haciz müzekkerenizi tebliğ aldıktan 7 gün içerisinde haczi işlediğini belirten cevap vermek zorundadır. Çünkü cevap vermediği takdirde işveren için çeşitli yasal dönüşümü vardır. Cevabın icra dosyasına girişi 10 günü bulmaktadır. Alacaklı maaş haczini gönderdikten sonra tebligat akıbetinde tebliğ olduğunu görmesi halinde ilgili işletmenin ‘’personel özlük işlemleri, muhasebe, insan kaynakları’’ gibi birimlerini telefon ile arayarak haczin durumunu teyit edebilir.

Maaş haczinde dikkat edilecek 5 önemli husus

 • Maaş haczi kesinti tutarı çalışanın almakta olduğu net ücretin ¼ tutarını geçemez. Geçme durumu sadece personelin yazılı rızasına dayalıdır.
 • İhtiyati hacizde icra takibi kesinleşmeden haciz konulabilir. Ancak icra kasasına gelen maaş haczi ücreti, icra dosyası kesinleşmeden alacaklı yada alacaklı vekiline gönderilemez.
 • İlgili çalışanın maaşında sizden önce bildirilen başkaca maaş haczi var ise, öncelikli olarak ilk haczedilen dosyaların ödemesi yapılmakta ve ardından sizin belirttiğiniz dosyaya ödeme yapılmaktadır.
 • Dosya tutarı ne olursa olsun gelen ödeme tutarı maaşın ¼ tutarını geçemediğinden, ilgili çalışanın borcu sürekli anapara faizine gitme durumu vardır. Bu durumda çalışan aylarca ödeme yapsa bile, sadece anaparanın faizini ödediği için toplam dosya borcunun bitmeme ihtimali yüksektir. Bu nedenle borçlu için en avantajlı ödeme yöntemi icra taahhüdünde bulunmaktır.
 • SGK kayıtlarında personel işe girmiş yada işten ayrılmış olsa da UYAP ortamına ilgili bilgiler geç yansıyabilmektedir. Bu nedenle telefon ile teyit edilmesi en doğrusu olacaktır.

“Maaş Haczi Nedir? | İcra Maaş Kesintisinin Bilinmeyenleri” üzerine 12 yorum

  • Evet. İcra borcunun hızlı tahsil edilmesi için maaş haczinin yanı sıra taşınır, taşınmaz mallar ve başkaca alacak hacizleri uygulanabilir.

   Cevapla
 1. Geçen gün icra dairesinde biriyle karşılaştım. İcra dosyasına 14 aydır maaş haczinden para geliyomuş. Kapak hesabı aldı ancak asıl alacaktan hiç düşüş olmamış.

  Cevapla

Yorum yapın