Müteselsil Kefil ve Karşılaşabileceği 2 Senaryo

Kuzenim çeyiz alışverişi için bir mağazadan ihtiyaçlarını karşılamak istedi. Ancak ihtiyaç duyduğu malzemeleri alabilmesi için bir kefil talep edildi. Ben de kuzenime bu konuda yardımcı olmak istedim ve kefil olmaya karar verdim. Ancak borcun ödenmemesi durumunu hiç aklıma getirmediğim için müteselsil kefil sıfatı kazanabileceğimi düşünemedim.

Korktuğum başıma geldi ve tüm baskılarıma rağmen kuzenimin ödemediği borçtan dolayı ikimizin de aynı anda borçlu olarak göründüğü icra takibi açıldı.

Müteselsil kefil nedir?

Ortada bir borç var ise bu borcun ödenmesinde müşterek yani asıl borçlu ile aynı sorumluluğu taşıyan kişiye verilen sıfattır. Halk dilinde ifade etmek gerekirse bir borçlunun ödemediği borçtan dolayı ödemeyi bizzat yapacağının sözünü veren ikinci ve sonraki kişilerdir. Müteselsil kefil hakkında tüm detaylar Borçlar Kanunu 487. madde ile açıkça düzenlenmiştir. Borcun kısmi bir miktarına kefil olunabildiği gibi tümüne de kefil olmak mümkündür. Günümüzde en çok çek ve senet alacaklarında müteselsil kefillik durumu ile karşılaşılmaktadır.

Müteselsil kefillik karşısında iyi bir senaryo:

Tarafınıza icra dairesinden tebligat geldi. İçerisindeki ödeme emri veya icra emri üzerinde kefil olduğunuz yazıyor. Risk almaksızın bir avukata danışarak yükünüzü nasıl hafifleteceğiniz hakkında bilgi almak istediniz. Müteselsil kefil işlemine dair işinin ehli bir avukat; usulsüz ihtar veya tebligat, yetkisizlik, borca kısmi veya tümüyle itiraz, rücu ve daha bir çok nedenle yardımcı olmakta ve yükünüzü hafifletmekte fayda sağlayabilmektedir.

Müteselsil kefillik karşısında kötü bir senaryo:

Müteselsil kefil, gelen tebligata rağmen nasıl olsa müşterek borçluyu ilgilendirir diyerek herhangi bir girişimde bulunmadı. Oysa müteselsil kefil işbu borçtan müşterek borçlu kadar sorumludur. Haliyle tahsile yönelik tüm cebri icra yolları uygulanması kaçınılmaz olacaktır.

İcra takibi açıldıktan sonra müşterek borçlu ve müteselsil kefil için gönderilen tebligatlar kesinleşti. İlk olarak araç ve tapu sorgusu yapılmakta ve kayıtların tespiti halinde haciz şerhi işlenmektedir. Ardından tüm banka ve duyum alınan diğer alacaklar için haciz istenecektir. En kolay tahsilat biçimi sayılan SGK sorgusu ile maaş tespiti halinde işveren firmaya maaş haczi müzekkeresi gönderilecektir.

Haciz isteminde sınırlama yoktur. Hızlı tahsilat için tek bir haciz uygulanabildiği gibi tüm mal varlığına da haciz uygulanabilmektedir.

Hiçbir kaydı bulunmayan müteselsil kefilin adresine menkul haciz için gidilecektir. Menkul haciz ile mal kaldırma olmasa bile komşularına karşı mahcup olunması mümkün olacaktır.

Yorum yapın