İcra Takibi Dosya Masrafı Ortalama Ne Kadar Olur?

icra takibi dosya masrafı

Alacağına kavuşmak isteyen alacaklı, borçlu ile irtibata geçse de geçmese de bazen alacağını alması oldukça zor olabilir. Alacaklının borçluya ulaşamaması, borçlunun oyalama yolu ile ödeme ertelemesi yada borçlunun alacaklıya karşı oluşturduğu sert tepki gibi durumlar alacaklının alacağına kavuşmasını engelleyebilmektedir.