İcra Borcu İçin Borçlu Yakınları Aranabilir mi?

borç için aile fertlerinin

Son dönemlerde sıklıkla karşılaştığımız bir soru ile karşılaştık. Bilinmeyen bir icra borcundan dolayı alacaklının vekalet verdiği hukuk bürosunun çağrı merkezi personeli tarafından borçlunun yeğeni, …

Usulsüz Tebligat Nedir? | 10 Usulsüz Tebligat Şekli

Usulsüz tebligat nedir

Yasal olarak yapılması gereken tebligatlar bazen usulsüz tebliğ durumları oluşturabilmektedir. Bu kapsamda ilgili tebliğ işleminin iptalinden takibin iptaline kadar çeşitli yasal sonuçlar doğurabilmektedir. …