Posta Tebligat Yolları Nelerdir? | Tebliğ Şekilleri

İcra dairelerinde başta borç bildirimi olmak üzere haberdar etme şeklini tebligat olarak nitelendirebiliriz. Tebligat genellikle PTT posta yoluyla tebliğe çıkmaktadır. Ancak tebligat bazı durumlarda kendi içerisinde tebliğ şekilleri olgusunu oluşturabilir. Bu durumda tebligat kanunu tarafından sunulan bazı tebligat yolları haberdar etmek fiilini gerçek bir anlam ile içerebilir. Posta tebligat yolları usulüne uygun olarak kullanılmaz ise usulsüz tebligat karmaşası ortaya çıkabilir.

Posta tebligat yollarının arayışına neden girilir?

Tarafların isteği ve usul gereksinimleri nedeniyle hukuki işleme taraf olan kişilerin bilinen en son adreslerine çıkartılan tebligat, muhatabın adresten taşınması ya da tanınmaması gibi nedenlerle iade olarak dönmektedir. Bu Tebligatın, tebliğ alınmamak için mi iade geldiği yoksa gerçekten de muhatabın taşınması veya tanınmaması sebebiyle mi iade geldiği bilinemez. Bu nedenle ilk tebligatın iade gelmesi ile birlikte posta tebligat yolları açılmış olur ve bilinen adresler yerini resmi adreslere bırakmaktadır. Öyle ki UYAP ortamından kolaylıkla edinilebilinen Mernis adresi veya Ticaret Sicil müdürlüğündeki kayıtlı adreslere ulaşılması oldukça mümkündür. Kişi bu adreslerden ayrıldıktan sonra kaydını güncellememiş bile olsa, resmi adresleri bu adresler olarak varsayılmaktadır.  Dosyadaki bilgilendirmelerin yasal olarak yapılması zorunluluğu kişileri tebliğ etmeye mecbur kılmaktadır. Tebliğ işlemi yapılmayan dosyalarda borçlu yönünden mal varlığı sorgulama talebi veya diğer haciz işlemlerinin önüne engel koyarken bazı dosyalarda ise reddiyat ve satışı engellemektedir. Bu anlamda Tebligat Kanunu maddeleri tebliğ konusuna yardımcı olmak için öne çıkmaktadır.

Posta tebligat yolları Nelerdir?

Posta tebligat yolları esasen birbirini doğurmaktadır. Genellikle tek başına bir anlam ifade etmeyen posta tebligat yolları aynı adres ile peş peşe bir bütünü oluşturabilir. Öyle ki

  1. Bilinen adrese gönderilen tebligat iade gelir.
  2. İade gelen tebligat Mernis ya da Ticaret Sicil gazetesinden edinilen adrese gönderilir.
  3. İade gelen tebligat iade edilemez şerhi ile Mernis ya da Ticaret Sicil gazetesinden edinilen adrese tekrar gönderilir.
  4. Yine iade gelir ise diğer adres araştırmalarına başlanılır.

Yukarıdaki olası senaryodan yola çıkarak, maddeleri özetle ifade etmek gerekir ise;

Bilinen adrese normal tebligat;

Borçlu ve diğer kişilerin icra takibi öncesine kadar dayanan bir bilinen adresi illa ki vardır. Bu adreslere posta yolu ile tebligat gönderimi sağlanır. Tebligat tebliğ edilir ise işleminiz tamamlanır. Şayet iade gelir ise;

Resmi adrese normal tebligat;

Bu adımda borçlu için resmi adresine tıpkı bilinen adresiymiş gibi tebligat gönderimi yapılıyor.

  • Borçlunun ticari bir işletme olması durumunda Ticaret Sicil Gazetesi adresine
  • Borçlu şahıs ise UYAP Portal üzerinden edinilecek Mernis adresine

üzerinde herhangi bir şerh olmadan tebligat çıkışı sağlanır. Tebligat tebliğ edilir ise işleminiz tamamlanır. Şayet iade gelir ise;

35 e göre tebligat;

Bir önceki adımda uygulanılan resmi adrese tebligat işlemini bu kez şerhli olarak göndermemiz gerekiyor. Posta tebligat yolları içinde 35 e göre tebligat zarfı, diğer zarflardan farklıdır ve üzerinde ”İade edilmeksizin tebliğ edilecektir.” ibaresi yazması gerekir.

Tebligat tebliğ edilir ise işleminiz tamamlanır. Şayet iade gelir ise (Nadir de olsa), Bu durumda adres araştırması yapılmalı ve yeni adresleri için normal gönderim yapılmalı. Yine tebliğ olmaz ise ilanen tebligat yoluna başvurulmalıdır.

21 e göre tebligat;

İki önceki adımda uygulanılan resmi adrese tebligat işlemini bu kez şerhli olarak göndermemiz gerekiyor. Posta tebligat yolları içinde 21 e göre tebligat yöntemi ile kişinin bağlı olduğu mahallenin muhtarlığına tebliğ işlemi sağlanır. Tebligat çıkmadan önce üzerinde ”Mernis adresidir, iade edilmeksizin tebliğ edilecektir.” ibaresi yazması gerekir.

Tebligat tebliğ edilir ise işleminiz tamamlanır. Şayet iade gelir ise (Nadir de olsa), Bu durumda da adres araştırması yapılmalı ve yeni adresleri için normal gönderim yapılmalı. Yine tebliğ olmaz ise ilanen tebligat yoluna başvurulmalıdır.

Tebligat süreci tamamlandıktan sonra borçlu yönünden haciz işlemlerine devam edilebilmektedir. İhtiyati haciz işlemlerinde ise sadece haciz koyma konusunda öncelik tanımaktadır. Tebligat kesinleşmeden tahsilat veya satış istenemez.

Sıklıkla tebligatın usulsüzlüğü ile karşılaşıldığından dolayı dosyanın tedbiren durdurulması ve en önemlisi ihalenin feshi işlemleri ile karşılaşılabilmektedir. Bu kapsamda tebliğ evrakının iyi incelenerek işlemlere devam olunması tüm ilgililer yönünden kolaylık sağlayacaktır.

Yorum yapın