Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Nasıl Açılır?

Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip veya bir diğer adı ile Rehin takibi takibi nedir?

Alacaklının alacağı olan miktarı rehin ile garanti altına alan bir takip türüdür. Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip ile rehinli malın (Ticari ya da hususi araç veya iş makinası vb.) satışı söz konusu olmaktadır. Kural olarak ilamlı ve ilamsız icra takibi yolu izlenerek işlemlerine başlanılır. Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip ilamsız olarak açılır ise borçlu için işbu ilamsız icra takibine itiraz hakkını icra dairesinden elde eder. Ancak ilamlı olarak açılır ise borçlunun Rehinli taşınır 3. Şahsa devredilmiş ise 3. Şahıs da bu dosyaya borçlu olarak kaydedilir. 3. Şahıs dosyada yalnızca rehinli taşınırın değeri üzerinden sorumluluğu vardır. Rehin açığına dair işlemler 3. Şahsı bağlamamaktadır.

Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takibe dair hangi belgelere ihtiyaç duyulur?

  • Örnek no: 1 formunda hazırlanmış takip talebi;
   İcra dosyasına ve kendimize olmak üzere 2 kopya alınır.
  • Rehin takibi ilamsız olarak açılacak ise;
   Örnek no: 7 formunda hazırlanmış Taşınır Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu .. başlıklı ödeme emri;
   İcra dosyasına, kendimize ve borçlu sayısınca olmak üzere 3+ adet alınır.
  • Sözleşmeler veya diğer dayanak belgeler
   İcra dosyasına, kendimize ve borçlu sayısınca olmak üzere 3+ adet alınır.
  • 1- Oluşturulacak olunan icra dosyası alacaklının vekalet verdiği hukuk bürosu avukatı ile takip ediliyor ise;
   1 adet vekaletname sureti ve Baro pulu
   2- Alacaklı bizzat takip ediyor ise;
   1 adet kimlik fotokopisi
   3- Dosya şirket adına şirket yetkilisi tarafınca açılacak ise;
   imza sirküleri
  • Adliyelerdeki Baro odalarından temin edilebilecek boş icra dosyası
  • İcra başvurma harcı ve tebligat gideri için bir miktar nakit para

Rehin paraya çevrilmesi yoluyla takip nasıl açılır?

Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip hazırlandıktan sonra dosya bir hukuk bürosu avukatı tarafından takip ediliyor ise icra kotasının olduğu bir icra dairesinden açılabilmektedir. Eğer alacaklı bizzat takip ediyor ise sözleşmede belirtilen ve genellikle borçlunun yerleşim yerine yakın olan adliyeden açılabilmektedir. Adliyeye gidilir ve icra tevzi bürosuna başvuru yapılır. İcra tevzi bürosu herhangi bir icra dairesine atama gerçekleştirir. Ataması yapılan icra dosyası ile yönlendirilen icra müdürlüğüne gidilerek icra müdür yardımcısına dosya gösterilir. Görüldü alındıktan sonra icra memurundan icra dosyasının açılması istenir.

Rehin paraya çevrilmesi yoluyla açıldıktan sonraki işlemler ne olur?

Takip sonrası karmaşık bir işlem süreci içerisine girilmesi kaçınılmazdır. Çünkü tebliğ sürecinin itiraz olasılığı ya da usulsüz tebligat risklerinin yanı sıra rutin süreçler hassasiyet gerektiren durumlar olabilir. Bu nedenle rehin takibi için bir hukuk bürosu avukatından yardım alınması dosyanın hızlı bir şekilde tahsilat sürecine götürülmesine fayda sağlayacaktır.

“Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Nasıl Açılır?” üzerine 6 yorum

Yorum yapın