İcradan Araç Satış Süreci Nasıl Gerçekleşir?

icradan araç satış

İlamlı veya ilamsız olarak icra takibi açılır. Tebligat parçaları dosya borçlularına usulüne uygun olarak tebliğ edilir. Tebligat tebliğ olduktan sonra icra takibi rehin sözleşmesine dayanıyor ise ve konusu ilamlı takip ise 7 gün, İlamsız takip ise 15 gün ödeme süresi vardır. Eğer rehin sözleşmesi yok ise 7 günlük süre sonrasında işlemlere başlanabilir.