Tahsil Harcı Hesaplama Nasıl Olur? | Tahsil Harcı Oranları

İcra tahsil harcı icra takibi açılırken veya tahsilat bildirme şartı olmaksızın icra dosyası kapanırken borçlunun karşısına çıkmakta olan resmi harçtır. İcra tahsil harcı hesaplama hususunda dikkate alınacak bazı oranlar vardır. Yazımızda örneklerle birlikte tahsil harcının nasıl ve neye göre alındığından bahsediyor olacağız.

Tahsil harcı hesaplama oranları neye göre belirlenir?

Aslında basit usulde icra tahsil harcı hesaplama oranlarından bahsedecek olur isek; asıl alacak miktarı üzerinden dosyada

 1. Herhangi bir haciz yok ise %2.27
  (Avukata veya icra dairesine ödeme)
 2. Dosyada en az 1 adet haciz var ise %4.55
  (Avukata veya icra dairesine ödeme)
 3. İcra dosyasından feragat etme
  (1 ve 2. madde şartlarına göre)
 4. Dosyadan haciz yolu ile tahsilat elde edilmiş ise %4.55+%2
  (Her iki oran ayrı hesaplanır)
 5. Dosyadan satış yapılmış %11.38
 6. Tebliğ yolu ile tahliye yapılıyor ise %2.27
 7. İcra memuru ile tahliye yapılıyor ise %4.55

Tahsil harcı hesaplaması ve tahsili zorunlu mudur? 

Yasal olarak icra dairesinin meşgul edildiği her işlemin belli bir harç oranı vardır. Harç oranları çeşitlilik göstermekle birlikte tahsil harcının yeri infaz edilen veya infaz edildi gözüyle görülen işlemin belli bir oranına dayalıdır. Tahsil harcı hesaplama işlemi diğer harçlar ile bir tutulmamaktadır. Başvuru harcı, haciz yolluğu vb. harçlar sabit olmakla birlikte tahsil harcı değişkenlik göstermektedir. Tahsil harcı ödenmediği takdirde dosyada haciz var ise kaldırılmaz veya dosya infaz edilemez.

Tahsil harcı hesaplamadan önce unutulmamalıdır ki;

İcra dosyasının borcu haciz, satış veya tahsilat yolu ile ödenmediği takdirde icra tahsil harcı  hesaplama işlemi yapılabilir ancak harç tahsilatı yapılamaz. Harç tahsilatı yapılabilmesi için dosyayaicra kapak hesabına göre para girişi olması veya alacaklının haricen tahsil bildirimi yapmış olması gerekir. Örneğin dosya açılalı 1 yıl oldu ve dosyada herhangi bir haciz veya tahsil olmadı. Bu durumda devlet sizden bu harcı tahsil edemez. Haricen tahsil bildirimi dediğimiz avukat tahsilat bildirmesi ile harç doğar ve şimdilik icra daireleri bu tahsil harcını tahsil etmek için cebri icra yolu uygulamaz.

Tahsil harcı hesaplama ve ödeme nereye yapılır? 

İcra tahsil harcı asıl alacak üzerinden hesaplanmakta ve yukarıda belirtilen durumlara göre oranlama yapılarak tahsil edilmektedir. Tahsil harcı hesaplaması icra dairesi memuru tarafından icra kapak hesabına göre dosya borcunun ödendiğinden emin olunduğu takdirde yapılarak Vakıfbank Bankomat kart veya vezne yolu ile tahsil edilir.

Avukatlar ise isterse UYAP Portal üzerinden masraf yatırma imkanı ile ödeme yapılabilir. Tahsil harcı ödenmeden icra dosyasındaki hacizler kalkmaz ve dosya infaz edilemez.

Tahsil Harcı Hesaplama 2021

Haricen tahsil harcı hesaplaması ve tahsil harcı hesaplaması örneklerini sizler için aşağıda paylaştık.

Örnek 1: Tahsil harcı hesaplama

2021 ilam yılı – İlamsız Dosya Türü – 1 Borçlu Sayısı ve Normal Tebligat olarak aşağıda tahsil harcı hesaplaması 1000 TL alacak için yapılmıştır.

Peşin Harç: 5,00 TL
Başvuru Harcı: 59,30 TL

Dosya Gideri: 1,60 TL
Tebligat Gideri: 19,00 TL

Vekâlet Harcı: 8,50 TL ( Alacaklı, icra takibini bizzat kendisi başlatacaksa ödenmez )
Vekâlet Pulu: 13,40 TL ( Alacaklı, icra takibini bizzat kendisi başlatacaksa ödenmez )

Toplam İcra Takibi Masrafı: 106,80 TL

“Tahsil Harcı Hesaplama Nasıl Olur? | Tahsil Harcı Oranları” üzerine 2 yorum

  • Yazımızda da belirttiğimiz gibi devlet şimdilik icra tahsil harçlarının tahsili için herhangi bir yaptırım uygulamıyor, yalnızca dosyanız açık kalıyor. Ancak dosyanın açık kalması sonradan sehven alacak devri karşısında hakkınızı savunamamanızı sağlayabilir.

   Cevapla

Yorum yapın