Tebligat Nedir ve Kimlere Tebliğ Edilir?

Tebliğ; Hukuki olarak taraflara iletilmesi gereken ve herhangi bir işten veya eylemden kaynaklanan karar, süreç, usul vb. bilgilerin paylaşıldığı yazılı bir belgenin taraflara iletilmesidir. Tebliğ kelimesi aslında tebligat niteliğini net bir şekilde ifade edebilir ancak aynı şey değildir.

Tebligat nedir?

Resmi makamlarca gönderilen, hukuki olarak taraflara iletilmesi gereken karar gibi işlemlerin ilgilisine tebliğ edilmesi için gönderilen zarf içerikli resmi yazışmalardır. 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereği yapılma amacı, usulü, konusu gibi hususlar açıkça belirlenmiştir. Tebligatı teslim alan kişi tebliğ edilmiş olarak kabul edilmektedir. Tebligat kişiye tebliğ edilmeden ilgili karar tam manasıyla geçerlilik taşımaz. Çünkü o kararın yerine getirilmenin yanı sıra itiraz süreci de vardır. Tebliğ alındığı tarih itibariyle 7 günlük ödeme ve itiraz süreci başlar.

Özetle;
Tebliğ, yazılı belgenin bildirimi olup, Tebligat ise o belgenin kişiye ulaştırılış biçimi denilebilir.

Tebligatın süreci nasıl ilerler?

İcra dairelerinde başlatılan icra takibinde önceden gönderilen borç bildirimi ya da ihtarnamenin tam anlamı ile bir ilgisi yoktur. İcra takiplerinde tüm yazışmalar tebligatla sağlanmaktadır. Usulen tebliğ edilecek belge PTT memuru aracılığı ile yapılmakta olup, normal veya hızlı posta yolu ile, bilinen adres veya adreslere tebligat olarak gönderimi sağlanır. Kişi ya da avukatı tebliğ alır. Tebliğ alınan tebligatın bir parçası postacı aracılığı ile geri getirilir. İlgili tebligatın muhatabı adreste bulunmaması veya taşınması durumunda ise tümüyle gönderen merciye iade edilir. İade edilen tebliğ evrakı bu kez muhatabın resmi veya adreslerine çıkartılarak tebliğ edilmesi sağlanır. Anlaşıldığı üzere tebligat türleri bir çok nedenle çeşitlilik gösterebilmektedir.

Tebligat başka kimlere tebliğ edilebilir?

Kural olarak yalnızca muhatabına ya da vekalet verdiği hukuk bürosu avukatına yapılabilmektedir. İlgili adreste muhatap yok ise muhatabın 18 yaşından büyük birinci dereceden yakınına tebliğ edilebildiği gibi, vekalet verdiği hukuk bürosu avukatının ofisinde çalışan personel de alabilmektedir. Sıklıkla usulsüz tebligat sürecine konu davalar açılabilmektedir. Bu nedenle tebligat incelemeleri detaylı olarak yapılmalıdır. Mernis adresine 2.kez yapılan tebligatlar muhtara tebliğ edildiği gibi, Ticaret sicil adresine 2. kez yapılan tebligatlar adres kapısına yapıştırılmak suretiyle tebliğ edilir. Ayrıca vekil varken vekalet veren kişiye tebliğ yapılması bazen şikayet sebebi olabilmektedir.

“Tebligat Nedir ve Kimlere Tebliğ Edilir?” üzerine 12 yorum

    • Dayanak belge yazılması, usulsüz tebligat şikayetinde gönderim hatasını engeller. Çünkü üzerinde yazılı olan her belge tebliğ edildi olarak varsayılır.

      Cevapla
    • İlla ki haberdar olmayan borçlular da var, mesela kefiller. icra iflas kanunu tüm kişiler yönünden oldukça hassas ilerler.

      Cevapla

Yorum yapın