Tebligat Yapılmadan İcra Takibi Yapılır mı?

Okurumuzdan gelen ”Tebligat Yapılmadan İcra Takibi Yapılır mı?” sorusu karmaşık gibi görünebilir. Ancak bizler bu soruyu iki başlıkta anlaşılır bir şekilde açıklayarak aklınızdaki soruyu net bir şekilde ifade etmeye çalıştık. Bu soru şu şekilde değerlendirilebilir.

  1. Alacaklının muhasebe birimi borç bildirim postası göndermeden icra takibi açtı.
  2. İcra takibi açıldıktan sonra tebligat göndermeden haciz uygulandı.

Eğer sorunuz bunlarla bağlantılı değil ise şu şekilde belirtelim. Usulen icra takibi açılır ve tebligat gelir. İcra takibinin konusuna göre önce icra takibi başlatılır hemen ardından tebligat çıkışı yapılır. Yani icra takibi yapılmadan tebligat çıkışı yapılamaz.

İdari takipte tebligat yapılmadan icra takibi yapılabilir mi? 

Alacaklı alacağı olan tutar için muhasebe birimi tarafından yazılı veya sözlü bildirim yapmak zorunda değildir ancak bazı durumlarda (ilam nitelikli) bu bildirim usulen yapılması gerekir. İdari takip birimi olarak nitelendirilen tahsilat birimi borcu tahsil etmek için avukatı vasıtasıyla veya bireysel olarak icra takibi yapabilir. İcra takibine dönüştürülen borç miktarı  icra kapak hesabına göre en az 5/2 tutarında artması mümkündür çünkü icra masrafları dosya tutarı ile birlikte tahsil edilecektir. Bunun dışında idari takip birimi icra takibi uyarısında bulunur ise ödemenin hemen yapılması gerekir. Çünkü tebligatın 7 günlük süresi içerisinde icra vekalet ücretinde 4/1 oranında indirim ve borçlunun itiraz hakkı nedeniyle haciz imkansızlığı vardır.

İhtiyati hacizde tebligat yapılmadan icra takibi yapılır mı? 

İcra takibi türleri konusuna göre değişmektedir. Bazı türlerinde tebligat kesinleşmeden önce hiç bir şekilde haciz işlemi uygulanamazken bazı türlerinde ise mahkemeden alınan ihtiyati haciz kararı desteği ile tebligat yapılmasına gerek kalmaksızın haciz işlemi uygulanmasına imkan verir. Genel itibariyle çek ve senet alacaklarında ihtiyati haciz uygulanırken bazen farklı konularda da uygulandığına rastlanılır. İhtiyati haciz borçlunun mal kaçırma ihtimaline karşın mahkeme desteğiyle borcun tahsiline dayanır.

Yorum yapın