Tebligat Nedir ve Kimlere Tebliğ Edilir?

tebligat

Tebligat; resmi makamlarca gönderilen, hukuki olarak taraflara iletilmesi gereken karar gibi işlemlerin ilgilisine tebliğ edilmesi için gönderilen zarf içerikli resmi yazışmalardır. 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereği yapılma amacı, usulü, konusu gibi hususlar açıkça belirlenmiştir. Tebligatı teslim alan kişi tebliğ edilmiş olarak kabul edilmektedir. Tebligat kişiye tebliğ edilmeden ilgili karar tam manasıyla geçerlilik taşımaz. Çünkü o kararın yerine getirilmenin yanı sıra itiraz süreci de vardır. Tebliğ alındığı tarih itibariyle 7 günlük ödeme ve itiraz süreci başlar.

Usulsüz Tebligat Nedir? | 10 Usulsüz Tebligat Şekli

Usulsüz tebligat nedir

Yasal olarak yapılması gereken tebligatlar bazen usulsüz tebliğ durumları oluşturabilmektedir. Bu kapsamda ilgili tebliğ işleminin iptalinden takibin iptaline kadar çeşitli yasal sonuçlar doğurabilmektedir. …