Usulsüz Tebligat Nedir? | 10 Usulsüz Tebligat Şekli

Tebligat, resmi kurumlar tarafından kullanılan, bir işlemi veya kararı bildirmek amaçlı taraflara iletilen, yazılı olabileceği gibi ilanen de bildirilen belge türüdür. İlgili belgenin tebliğ edilmesi ile birlikte doğurduğu süreç ve sonuçları işlemeye başlar. Genellikle icra iflas kanununda gerçekleşen işlem ve eylemler taraflara duyurularak hız kazanır. Ancak tarafların bilgilendirilmesi bazen usulsüz olmakla birlikte kişinin aklına ”Usulsüz tebligat nedir?” sorusunu getirir.

Usulsüz tebligat nedir?

Bir diğer yazımız olan Posta tebligat yolları konulu yazımızda da belirttiğimiz gibi tebligat kanunu kullanılarak bazı tebliğ süreçleri gerçekleşmektedir. Bunlar başlıca tebligat kanunu madde 21 e göre ve tebligat kanunu madde 35 e göredir. Bilinen adresler tüketildiği takdirde resmi adreslerine bu bu başlıklar ile tebligat yeniden çıkarılabildiği gibi ayrıca icra iflas kanunundaki bazı hükümler çerçevesinde ilanen tebligat da yapılmaktadır. İlanen tebligat durumu bilinen adreslerin yanı sıra tüm resmi adreslerin tükendiği durumda kullanılmaktadır.

Yasal olarak yapılması gereken tebligatlar bazen usulsüz tebliğ durumları oluşturabilmektedir. Bu kapsamda ilgili tebliğ işleminin iptalinden icra takibinin iptaline kadar çeşitli yasal sonuçlar doğurabilmektedir. Kısaca; Usulsüz tebligat nedir sorusuna, yasada açıkça belirlenmiş haller dışında gönderilerek kişiye yada kişilere tebliğ edilmesi şeklinde cevap verebiliriz.

Başlıca 10 usulsüz tebligat şekli;

  1. Bilinen adres Mernis adresi olmadığı takdirde T.K. 21’’e göre tebliğ edilmesi
  2. Ticaret Sicil adresi olmadığı halde T.K. 35’e göre tebliğ edilmesi
  3. Muhataplar dışında kişiye (Örn;Komşusu) Tebliğ edilmesi
  4. Tebligat zarfı içerisindeki icra emri veya ödeme emrinde icra müdürü kaşe ve imzasının olmaması
  5. Tebligat zarfı içerisindeki icra emri veya ödeme emrinde icra müdürlüğü IBAN numarasının olmaması
  6. Tebligat zarfı üzerinde dayanak belgelerin yazmıyor olması
  7. Tebligat zarfı üzerinde 2 isim birden yazıyor olması
  8. Tebligat zarfı üzerinde icra dairesinin mührünün olmaması
  9. Tebligat zarfı üzerinde posta müdürlüğünün kaşe ve mührü olmaması
  10. İlamlı icra takibi için ödeme emri, ilamsız icra takibi için icra emri gönderilmesi

Yukarıda belirtilen 10 başlıca usulsüz tebligat maddeleri en çok karşılaşılan durumlardır. Bunlardan en az biri ile karşılaşılması durumunda yapılan işlem usulen doğru olmayan tebliğ yöntemidir. İcra iflas hukukuna ilişkin tebligat olması durumunda icra mahkemesine şikayet davası açabilmektedir. İlgili icra dosyasının tutarı yüksek ise bir hukuk bürosu avukatına vekalet vererek dava açılması durumunda, dava sonucunda kuvvetle muhtemel ’’kural olarak yapılmamış sayılmasına’’ kararı çıkarak iptal edilebilecek tebliğ durumlarıdır. Tebligat türlerinin tümünde usulsüzlük durumuna rastlamak mümkündür

“Usulsüz Tebligat Nedir? | 10 Usulsüz Tebligat Şekli” üzerine 4 yorum

Yorum yapın