100 Madde Malumatı Nedir? İİK Md. 100 Sorulması

İcra takip dosyalarında alacaklı ya da alacaklı vekili olan hukuk bürosu avukatının mal varlığı sorgulama talebi ile tespit edilen araç ve tapu gibi mallara haciz işlenebilir. İpotekli veya rehinli malların icra takibi sonrasında 150c ve yakalama şerhi eklenmesi gerekebilir. Banka veya diğer alacaklarına haciz işlenebilir. Bu istemler uzayıp gider. Peki bu istemlerde bulunan sadece sizin dosyanız mı? Muhtemelen hayır. Taşınır, taşınmaz tüm kayıtlar üzerine haczin işlendiğini belirten cevap alınması ile birlikte ayrıca başkaca hacizlerin olup olmadığını gönderir cevap da bulunmaktadır. İşte 100 madde malumatı işlenen şerh sonrası alınan takyidat listesindeki diğer hacizler için sorulur. Örnek olarak; siz haciz koyduğunuz kayıt üzerinden dosya alacağı tutarınca tasarruf etmek isteyebilirsiniz. Örneğin borçlunun aracını satmak istersiniz ancak sizden başka 5 haciz var. Banka hesabındaki parayı istersiniz ancak sizden başka 4 haciz var. Bu durumda işlemlerinize devam edebilmeniz adına karşınıza 100. madde malumatı gibi ufak bir ayrıntı çıkıyor.

100. Madde malumatı nedir?

100. Madde malumatı, bir kayıt üzerinde bulunan haczin devam edip etmediğinin sorulmasıdır. Bunun sorulmasının sebebi yasal bir zorunluluktur çünkü başkasının da haczi var ise kendi icra dosyanızın tasarrufuna harcanamaz. İşlem yapılsa bile hacizde bulunan öncelik sırasına göre hak sahiplerine pay edilecektir. Bu cevabın alınması durumunda kişilerden 2 farklı cevap verebilir.
Birincisi; sıra cetveline esas olmak üzeredir ki bu durumda icra kapak hesabı tutarı, tebliğ tarihi ve haciz tarihi bildirilir. Satış ya da gelen para durumunda sıra cetveline yani pay sıralamasına direkt kaydedilir.
İkincisi ise; Dosyada haczin devam ettiği ancak şimdilik sadece dosya ilgililerinin bildirilebileceği şeklindedir.

100. Madde malumatının süreci nasıl gerçekleşir?

Alacaklı ya da alacaklı vekili olan hukuk bürosu avukatı aracılığı ile açılacak 100 madde malumatı talebi doğrultusunda icra memuru tarafından UYAP ortamından ilgili dosyalara 100 madde malumatı sorulmaktadır. Sorulacak ilgililer icra daireleri olabileceği gibi icra takibi başlatmamış resmi kurum veya kuruluşlar da olabilir. İcra daireleri veya kurumlar yoğunluk nedeniyle bu yazıya cevap veremeyebilir. Bizzat bu dosyaların çıkartılıp o icra müdürlüklerindeki memura teslim edilmesi ya da kurumlarda bulunan yazı işleri ile telefonda görüşülmesi işlemlere hız katacaktır.

Toplanan cevaplarda ‘’Alacağımız devam etmektedir / Alacağımız bitmiştir / İlgili Haciz düşmüştür’’ şeklinde olabileceği gibi ‘’takyidattaki gibidir satış sonrası detaylı bilgi verilecektir’’ şeklinde cevap da verilebilmektedir. 100 Maddeye yarar bilgi isteminin cevabında önemli olan bu yazıların üzerindeki alacaklı bilgileridir. Haczi düşen veya infaz olan dosyalar için kıymet takdir raporunun tebliği yada başkaca işlem zorunluluğu yoktur. Bunun dışındaki hususlarda mutlaka tebliğ edilmesi gerekir. Gelen İİK. Mad. 100 cevapları üzerindeki bilgiler kullanılarak alacaklı/lara, varsa vekalet verdikleri hukuk bürosu avukatının isim soyisim ve adres bilgileri ile, tebligat işlemleri gerçekleşmektedir.

Özetle; İİK mad. 100 malumatı haciz şerhi işlenen taşınır yada taşınmaz mallardaki alacaklılara kendi dosyanız ile ilgili bilgi vermek amacıyla kullanılmaktadır.

“100 Madde Malumatı Nedir? İİK Md. 100 Sorulması” üzerine 14 yorum

  • Evet 100 madde malumatı şarttır. Çünkü ipotekli taşınmazın satışı sonrası kalan bakiye diğer alacaklılar arasında sırasıyla pay edilmesi gerekir.

   Cevapla
  • İcra yoğunluğundan kaynaklanıyor olabilir. O adliyeye telefonla ulaşır veya yakın bir meslektaşınızdan destek alsanız daha hızlı çözüme ulaşabilirsiniz.

   Cevapla
 1. Biz ipotek alacaklısıyız. İpoteğin paraya çevrilmesi yolunu da başlattık. Aynı taşınmaz üzerine haciz koyan başka bir icra dosyasından ipoteğin paraya çevrilmesi takibini başlattığımız müdürlük dosyasına değil doğrudan ipotek alacaklısı olarak tarafımıza 100 madde gönderilerek takip bilgilerinin celbi talep edildi.Bu yazının tarafımıza değil İcra Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmez miydi?

  Cevapla
  • Merhaba,
   Belli ki icra memurundan kaynaklanan bir hata söz konusu. İcra dairesi ile görüşülmesinde fayda vardır.

   Cevapla
  • Ortada hata yoktur size gelen evrak 100 madde değil İpoteğin devam edip etmediği ediyorsa miktarı ve satışa muvakkat içeriğine sahip bir müzekkeredir.

   Cevapla
 2. 2014 yılında bono takibi yapıldı ve akabinde takip kesinleşti. 2016 yılından sonra sonra satış avansı yatırılarak 100 madde yazışmaları yapıldı. Yapılan bu 100 madde yazışmaları zamanaşımını keser mi? Keserse biz talepte bulununca mı? İcra dairesi yazıyı yazınca mı? 100 maddesine cevap gelince mi 3 senelik süre yeniden başlar?

  Cevapla

Yorum yapın