Birinci Haciz İhbarnamesi Nedir? | 89/1 Haciz İhbarnamesi

Birinci haciz ihbarnamesi icra iflas kanununda 89/1 maddesi ile açıklanır. İlamlı veya ilamsız olarak başlatılan icra takiplerinde kesinleşme sonrası ya da ihtiyati hacizlerde kesinleşmesine gerek kalmadan uygulanmakta olan bir haciz işlemidir. 89/1 haciz ihbarnamesi ile borçlunun maaş hesabı hariç arzu edilen tüm bankalarda bulunan hesapları ya da duyum alınan tüm alacaklar için uygulanabilmektedir. Bu yazışmaya karşın alıcı tarafından 7 gün içerisinde birinci haciz ihbarnamesine itiraz gönderilmektedir.

Birinci haciz ihbarnamesi hangi bankalara gönderilebilir?

Türkiye ‘de faaliyet göstermekte olan gerek Türk gerekse yabancı kaynaklı 40 ‘ın üzerinde banka vardır. Genellikle bu bankalardan 10 ‘una birinci haciz ihbarnamesi gönderilmektedir.  Aslında 89/1 haciz ihbarnamesinin gönderim imkanı en çok şubesi olan bankalar olabilir. Çünkü şube sayısı çok olan bankalarda borçlunun hesabı olabilme ihtimali yüksektir. Tercihen seçilecek olunan bankaların sayısı alacaklının istemi ve duyumuna bağlıdır. Yasal ve teknik olarak borçlunun hangi bankalarda hesabının olduğunu öğrenmek mümkün değildir. Açılacak olunan birinci haciz ihbarnamesi talebi ile gerek E- Tebligat gerekse PTT posta yolu ile gönderilebilmektedir.

Birinci Haczi ihbarnamesinin muhatabı kimler olabilir?

Bankaların yanı sıra çeşitli kurum ve işletmelere de birinci haciz ihbarnamesi gönderilebilmektedir. Alacaklı tarafınca tespit edilen borçlunun çalışmakta olduğu, mal verdiği, düzenli ödeme aldığı kurum ve işletmeler tespit edilerek bu kurum ve işletmelere 89/1 haciz ihbarnamesi gönderilebilmektedir. Örneğin; Borçlu işletme belediyenin dekorasyon işlerini yapmıştır. Hak ediş ödemesi ayın belli tarihlerinde yapılmakta olduğu için o belediyeye birinci haciz ihbarnamesi gönderilebilir. Borçlunun yazılı rızası olmaksızın hiç bir şekilde maaş hesabına haciz konulamaz. Çalışmakta olduğu ve düzenli maaş aldığı işletme için maaş haczi yerine 89/1 haciz ihbarnamesi geçersiz iken emekli maaşı için 89/1 haciz müzekkeresi de gönderilemez.

Birinci Haciz ihbarnamesinde ihtiyati haciz nasıl uygulanır?

ihtiyati haciz kesinleşmeden önce asıl alacak tutarı istenebilirken, kesinleşme sonrası kapak hesabına göre vekalet ücreti ve diğer ücretler istenebilir. İhtiyati haciz durumunda birinci haciz ihbarnamesinde ihtiyati haciz olduğu belirtilmektedir.

Yorum yapın