İcra Başvuru Harcı Nedir? | İcra Başvurma Harcı

Harç denilen olgu, devletin sunmakta olduğu hizmetler karşılığında almış olduğu çeşitlilik ilkesine göre değişen bir paydır. İcra başvuru harcı ise, icra dairelerinde icra takibi açılış sırasında peşinen tahsil edilen ücrettir. Bu ücret icra dairesinde İlamlı veya ilamsız icra takiplerinin açılıp icra dosyasına esas numarası verildiği anda tahakkuk edilmektedir.

İcra başvuru harcı 2020 yılında ne kadardır?

2020 yılı için belirlenen standart başvuru harcı tutarı 54,40 liradır. İcra dosyası alacaklının vekalet verdiği hukuk bürosu avukatı tarafından takip ediliyor ise bu tutar ile birlikte aynı makbuz üzerine 7,80 lira tutarında vekalet suret harcı da eklenir. Yani avukat tarafından peşinen ödenen tutar 62,20 lira olmaktadır. Ancak icra takibi avukat ile değil de alacaklı tarafından bizzat takip ediliyor ise makbuz karşılığı ödenecek tutar 54,40 lira olacaktır. Başvuru harcı icra takiplerinin açılışı öncesi uygulanan bir klasik olmuştur.

Kısaca ilamlı icra takibi sadece başvuru harcı olan 54,40 lira ve avukat var ise vekalet suret harcı ile birlikte 62,20 lira ödenerek icra takibinin açılması mümkündür. Ancak ilamlı icra takibinin haricindeki takipler için başkaca kalemler çıkması muhtemeldir.

İcra başvuru harcının dışında ne ödenir?

İlamsız icra takipleri ve özellikle kambiyo takiplerinde (ihtiyati haciz ise esasa geçerken) icra başvuru harcı üzerine ayrıca icra takibi peşin harç da eklenmektedir. Bu tutar icra takibinin tahsil olamaması ihtimaline karşın peşinen tahsil edilir ve oranı %0,5 (Binde 5) ‘dir

Açılırken yalnızca icra başvuru harcının tahsil edildiği icra takip türleri;

  • İlk derece mahkeme kararının icra takibi
  • Üst derece mahkeme kararının icra takibi
  • Tüketici Hakem Heyeti kararının icra takibi
  • İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip (ilamlı)
  • Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip (ilamlı)

“İcra Başvuru Harcı Nedir? | İcra Başvurma Harcı” üzerine 8 yorum

    • Her işlemin bir bedeli vardır. Ancak unutulmamalıdır ki icra başvuru harcı da dahil tüm masrafların aynı icra dosyası ile birlikte borçludan tahsil edilmesi mümkündür.

      Cevapla

Yorum yapın