İcra Müdürlüğünden Gelen Tebligat Nasıl Anlaşılır?

Hiç olmadık bir zamanda evinize, iş yerinize ya da muhtarlığa bir tebligat geldiğini farkettiniz. İcra Müdürlüğünden gelen tebligat üzerinde sadece adınız ve adresiniz yazıyor. Anlam veremediniz ve içeriğini merak ettiniz. Gelen tebligat haciz müzekkeresi de olabilir, borç bildirimi de. Kabul etmek istemeyebilirsiniz veya merak edip teslim alabilirsiniz. Ancak unutulmamalıdır ki o tebligatın alınması alınmamasından daha iyi sonuçlar doğurabilir. Öyle ki tebligat size geldiyse illa ki bir sebebi vardır ve iade etseniz dahi tekrar gelmesi muhtemeldir. Teslim almamanız dosyadaki masrafı çoğaltmakla birlikte yasal olarak ek sorumluluklar doğurabilir. Paniğe kapılmayın ve o tebligatı alın. Unutmayın ki 7 günlük itiraz süreciniz var. Bu itiraz süreci haksızlık karşısında mücadele etmenizi sağlar.

İcra Müdürlüğünden gelen tebligat 5 madde ile nasıl anlaşılır?

İcra Müdürlüğünden gelen tebligatta dikkat edilecek başlıklar:

  • Başlık
  • Dosya bilgileri
  • Alacaklı ve vekili
  • Borç miktarı
  • Borcun konusu

İcra Müdürlüğünden genel tebligat başlığında ne yazıyor?

(İcra Emri, Ödeme Emri, Muhtıra, Maaş Haciz, Birinci Haciz İhbarnamesi gibi…)
Bir çalışan için maaş haczi geldiyse 4/1 oranında, Birinci Haciz İhbarnamesi geldiyse borç miktarınca kesinlikle borçluya ödeme yapılmayıp ödeme gününde icra dairesine gönderilmelidir. Başkaca alacağı var ya da yok ise itiraz veya cevabının 7 gün içerisinde icra dairesine yapılması gerekmektedir. Verilmeyen cevapların yasal sorumluluğu yüksektir ve yaptırımlar doğurmaktadır.
İcra Emri, Ödeme Emri, Muhtıra gibi yazılar geldi ve borca itirazınız var ise icra dairesine ya da mahkemeye, itirazınız yok ise icra dairesinden alacağınız icra kapak hesabı ile borcunuzu ödeyebilirsiniz. Ödenmeyen borcun haciz süreci devam etmektedir.

İcra Müdürlüğü dosya bilgileri ne?

(İstanbul Büyükçekmece Adliyesi 2. İcra Dairesi 2020/36846 gibi…)
İcra dairesi bilgileri en üstte yer almaktadır. Tebligatı aldığınız adres ile icra dairesi arasında oldukça fazla mesafe olabilir. İtiraz işlemleriniz için cevap yazınız var ise en yakın adliyede bulunan icra muhabere bürosu yoluyla yapabileceğiniz gibi yetkili mahkemesinden itiraz davası da açabilirsiniz.

İcra Müdürlüğünden genel tebligatın alacaklı ve vekili kim?

(Ahmet Elektrik vekili Av. Ahmet Ahmetoğlu gibi…)
Ödeme emri veya icra emrinin en üstünde bulunur. Ödeme konusunda kolaylık ya da detaylı bilgi talebi için alacaklı vekili ile de görüşebilirsiniz. Alacaklı vekilinin iletişim bilgilerine varsa kendi web sitesinden yoksa Türkiye Barolar Birliği web sitesinde Baro Levhası bağlantısından ulaşabilirsiniz.

İcra borç miktarı ne kadar?

Elinize geçen tebligatın içeriğindeki tutar masraflar hariçtir. Daha net tutar için icra dairesinden icra kapak hesabı alınabilir ya da indirim talebi ile birlikte alacaklı vekili olan hukuk bürosu avukatıyla görüşebilirsiniz.

İcra borcunun konusu nedir?

İcra emri veya ödeme emri ile birlikte dayanak belge de gelmektedir. Bu dayanak belgeden borcun konusunu inceleyebilirsiniz. Tebligat ekinde dayanak belge yok ise tebligat yazısı altında borcun konusu da yazmaktadır.

Yukarıdaki başlıklar yapacağınız işleme yön vermektedir. Ortada gerçekten bir borç var ise ve haksız yere talep edildiğini düşünüyor iseniz, itirazı hakkında bir avukattan destek almanız size ciddi anlamda fayda sağlayacaktır.

Yorum yapın