İcralık Araç İçin Kıymet Takdiri Neden Yapılır?

Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla veya diğer icra takip yollarıyla borçlu adına kayıtlı taşınmazın satılması gerekir. Burada amaç borçlu karşılayacak nitelikteki bir malın tespiti halinde hızlı bir şekilde nakde çevrilmesidir. Ancak icra takibi sürecinde işlemler piyasadaki gibi yürümemektedir. İcralık araç satışı öncesi muhakkak icra dairesince belirlenecek olunan bir bilirkişi tarafından değer tespiti yapılmalıdır.

İcralık araç için kıymet takdiri yapılmasının sebebi;

Araç piyasasındaki değişken fiyat endeksi nedeniyle aynı nitelikteki araç için farklı fiyatlar oluşabilmektedir. Buradaki amaç ortalama bir değer edinmek ve icralık araç için doğru fiyat ortalamasını raporlamaktır. Evet belki oto eksper işi ile uğraşan işletmeler de benzer rakamı uygulayabilir ancak önemli olan resmi bir yazı ile belgelemektir. Taşınır veya taşınmaz mallar için icra takibine girmeden hemen önce değer tespiti yapılmış olsa bile usulen icra yoluyla tekrar değerleme yapılmalıdır. Belirlenecek değer icradan araç satış sürecine yakından etki eder. Belirlenen fiyat dosya tarafları tarafından yeterli görülmeyebilir bu durumda ise kıymet takdirine itiraz davası açılarak mahkeme heyetince tekrardan değerleme yapılması istenebilir.

İcralık aracın kıymet takdirini kim yapar?

İcra dairesi müdürü tarafından belirlenecek olunan bağımsız bir bilirkişi vasıtasıyla kıymet takdiri süreci başlar. Bilirkişi icra dosyasını devralır ve icra dairesinin görevlendirdiği araç ile icralık aracın yakalanarak bağlandığı otoparka gidilir. Bilirkişi aracın incelemesini yapar ve varsa eksik ve hasarlarını not alarak mahalden ayrılır. Değeri çeşitli metotlar dahilinde belirlenen aracın raporu 15 gün içerisinde icra dairesine teslim edilir. Talep edilen ücret Adalet Bakanlığı tarafından belirlenmiştir ve alacaklı tarafından icra dosyasına depo edilen masraf avansından karşılanmaktadır.

Özetle;
Aracın değeri ve durumu ne olursa olsun icra marifetiyle raporlanması şarttır. Aracın piyasa değerinden düşük bedelli olarak raporlanması karşısında mahkemeler yeniden değerleme yapma noktasında hizmet vermeye hazırdır.

Yorum yapın