İhtiyati Hacizli Araç Bağlanır mı? | İhtiyati Haciz Araç Yakalama

Borçlunun mal kaçırma ihtimalinin önüne geçmek ve bir an önce tahsilat odaklı girişimde bulunabilmek adına ihtiyati haciz kararı uygulanmaktadır. Bu kararın yerine getirilmesi bazen bir takım hassasiyetleri de doğurmaktadır. Bunlardan biri de ihtiyati hacizli araç bağlanır mı sorusunun akıllara gelmesidir.

İhtiyati hacizli araç bağlanır mı?

İhtiyati hacizli araç bağlanır mı sorusunun cevabı ihtiyati haciz kararının verdiği katı kurallar nedeniyle olumludur. Zira işbu kararın uygulanması en başta mal kaçırmaya odaklıdır. Oysa ki bir araç hızlı ve kolaylıkla el değiştirebildiği gibi gayrimenkul bile el değiştirebilmektedir. Haciz veya ihtiyati haciz fark etmeksizin aracın bağlanabilir olması icra takibinde işlemlerin hızlandırılması açısından büyük önem taşımaktadır.

İhtiyati hacizli araç nasıl bağlanır?

Alacaklının mal varlığı sorgulama talebi ile icra memuru tarafından tespit edilen araca ihtiyati haciz konulur. Ancak ihtiyati hacizli araç yakalama süreci bazen sanıldığı kadar kolay olamamaktadır. Zira emniyet güçlerinin her daim her aracı takip edemiyor oluşu bu zorluğun en temel noktasıdır.

İhtiyati hacizli araç bağlama konusunda sıklıkla kullanılmakta olunan bir başka yöntem ise menkul hacze çıkıldığında ilgili adres civarında ihtiyati hacizli aracın da tespit edilmesidir. İlgili sokakta aracın plakası göz ucu ile araştırılır ve görüldüğü noktada icra haciz memuru ile tutanak altına alınır veya emniyet birimlerine haber verilerek aracın çekilmesi istenir.

İhtiyati hacizli araç yakalandıktan sonra ne olur?

İhtiyati hacizli araç gerek haciz mahallinde gerekse trafik ekiplerince seyahat halinde yakalandıktan sonra çekici yardımı ile en yakın otoparka çekilir. Bu süreçte ihtiyati haciz kesinleşene kadar aracın satışı gerçekleşemez ancak kıymet takdiri yapılarak satışa hazır hale getirilir. Ortalama otoparkta bekleme süresi 6 ay olan aracın otopark masrafları günlük olarak işlemeye devam eder. Bu masraflar aracın satışında alıcı çıkması durumunda alıcı tarafından, çıkmaması durumunda ise borçlu tarafından ödenmek üzere icra kapak hesabına dahil edilir.

Yorum yapın