İlamlı İcra Takibi Kaç Günde Sonuçlanır?

İlamlı icra takibinin konusu gerekçeli kararın icrası, ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip vs. gibi çeşitlilik gösterebilmektedir. Bu kapsamda ilamlı icra takibi kaç günde sonuçlanır sorusu birbirinden çok farklı olan icra takibi türlerinde farklı bir şekilde gerçekleşebilir.

İlamlı icra takibi kaç günde sonuçlanır?

İlamlı icra takipleri birbirinden farklı olsa da sıklıkla yapılan işlemler birbiriyle aynı özellik taşımaktadır. Konusu satış olsun ya da olmasın ortalama olarak en az 4 ay süren ilamlı icra takibi sonuçlandırma sürecinde işlem akışları bir takım zaman gerektirir.

İlamlı icra takibi ortalama bekleme süreleri

  • Tüm icra takiplerinde tebligat süreci gerçekleşmektedir ki bu da ortalama 7 gündür. Tebligatların iade gelmesi durumunda süreç 7 gün daha uzayabilmektedir.
  • Haciz isteme ve işleme süreci ortalama 3 gündür.
  • Araç yakalama işlemleri ortalama 6 aydır.
  • Menkul mal kaldırarak muhafazaya alınma işlemleri ortalama 1 aydır.
  • Satış işlemi yapılacak ise taşınır veya taşınmaz mallar üzerindeki alacaklıların adres bilgileri istenmelidir. Bu işlem 100 madde malumatı olarak adlandırılırken yazılması ve cevabın alınması 10 günü aşabilmektedir.
  • Taşınır ve taşınmaz malların kıymet takdiri süreci en az 15 gündür.
  • Satış işlemlerine başlanılacak ise ilan ve ihale süresi en az 1.5 aydır.

İlamlı icra takibi sonuçlanma süreci kısalabilir mi?

Büyük şehirlerde bulunan icra dairelerindeki yoğunluklar nedeniyle işlemler bazen oldukça ağır yürümektedir. Bu yavaşlığın önüne geçilmesi bazen oldukça güçtür. Ancak küçük şehirlerdeki işlem azlığı farkında olunmadan işlem hızına olarak yansıyabilmektedir. Her işlemin usulünce yapıldığını varsaydığımız zaman satış işlemlerinin aceleye gelmemesi gerektiğini anlıyoruz. Bu kapsamda gerekçeli kararın icrası ortalama 2 ay sürse de satış işlemleri için en az 4 ayı gözden çıkarmak gerekir. Sürecin istemeden uzaması çoğunlukla itirazlardan dolayı olması nedeniyle özellikle usulsüz tebligat hassasiyetine dikkat etmek gerekir.

Yorum yapın