İlamsız İcra Takibi Başlatma Süreci Nasıl Gerçekleşir?

İlamsız icra takibi başlatma işlemi ile yetki sınırları içerisinde Türkiye genelindeki bütün icra dairelerinden tahsilata dayalı girişimde bulunulabilmektedir. Bir diğer adıyla genel haciz yoluyla takip, en çok açılan icra takibi türü olarak borcun cebri icra ile tahsili noktasında itiraz riskleriyle birlikte varlığını korumaktadır.

İlamsız icra takibi başlatma işlemi nasıl olur?

İlamsız icra takibi hazırlama noktasında işlemler tamamlandıktan sonra borçlunun ikamet yerinde bulunan icra dairesine gidilir. İcra tevzi bürosu, hazırlanmış olunan bu icra dosyasını rasgele bir icra dairesine yönlendirir. Eğer ilamsız icra takibi başlatma işlemi avukat tarafından gerçekleşiyor ise ilgili hukuk bürosunun yıl boyunca çalıştığı icra dairesinden kota dahilinde icra tevzi bürosuna gitmeye gerek kalmaksızın işlem yapılabilir. İşlemin yapılacağı icra dairesi müdür yardımcısı dosyayı inceler ve yetkili icra memuruna yönlendirir. İcra memuru dosyayı alır ve ilamsız icra takibi başlatma işlemini gerçekleştirir. Açılan icra takibinin harçları ve tebligat masrafı ödenerek süreç akışına bırakılır.  Ayrıca avukatlar ilamsız icra takibi açılış işlemini UYAP üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebilmektedir.

İlamsız icra takibi başlatırken dikkat edilmesi gerekenler;

  • İlamsız icra takibi itiraza açık bir takip türü olup yetkili icra dairesinde açılması önemlidir.
  • İlamsız icra takibi açıldıktan sonra borçluya tebligat gönderilirken dayanak belgelerin de iletilmesi gerekir.
  • Ödeme emri Tebligat çıkışı yapılırken üzerindeki yazılar (özellikle zarf içeriği) açıkça ve doğru yazılmalıdır.
  • Tebligatın usullere uygun yapılması usulsüz tebligat şikayetinin önüne geçmektedir.

İlamsız icra takibi başlamasının ardından ne olur?

İlamsız icra takibi sonrası karmaşık bir işlem süreci içerisine girilmesi kaçınılmazdır. Çünkü tebliğ süreci sonrası açılan bu ilamsız icra takibine itiraz olasılığı ya da haciz işlemleri gibi karmaşık görünen durumlar olabilir. Dosyanın takibi için bir avukata vekalet vermeniz dosyanın hızlı bir şekilde tahsilat sürecine götürülmesine fayda sağlayacaktır.


Önemli hatırlatma
Bu makalede geçen bilgiler hukuki tavsiye olmayıp, icra destek tarafınca tecrübelerle sabitlenmiş hukuki bilgilerdir.

İşbu hukuki bilgiler çeşitli mahkeme kararlarıyla veya yönetmelikteki düzenlemelerle değişebileceğini unutmayınız. Bu kapsamda sorunuz her ne olursa olsun okumuş olduğunuz makale ile birebir örtüşmeyebilir. Araştırmakta olduğunuz hukuki işlemle alakalı sorunuza en yakın bilgiyi vekalet vereceğiniz hukuk bürosu avukatından almanız, yüzeysel araştırdığınız bilgi sonucu karşılaşabileceğiniz hak kaybını önleyebilmektedir.

Yorum yapın