İlamsız İcra Takibine İtiraz Sonrası Neler Olur?

Tarafınıza gelen bir ödeme emri tebligatı veya haricen borçtan haberdar olma neticesinde borcu kabullenmek istemediğinizi düşündünüz. İcra dairesine giderek kendinizce geçerli sebepleri beyan eden ilamsız icra takibine itiraz talebi açarak takibin durdurulmasını istediniz. Peki bu icra takibi durdurulunca her şey bitiyor mu? Hayır! İlamsız icra takibine itiraz sonrası oluşabilecek sonuçlar alacaklı veya borçlu açısından kaçınılmaz olabilir.

İlamsız icra takibine itiraz sonrası:

Muhtemelen alacaklı işbu alacağına kavuşmak için dava açma riski alacaktır. Ufak dosyalarda bu riskin alındığına pek rastlamadık ancak bazı alacaklılar konunun ciddiyetini hissettirebilmek açısından tutar ne olursa olsun itirazın iptali davası açmaktadır. Açılan dava neticesinde alacaklı, alacağa ilişkin tüm dayanak belgeleri ilgili mahkeme dosyasına sunacak ve hakkını arayabilmesi için her türlü talebi yerine getirecektir. Yerine getirilen bir çok işlem masraflı olabileceği gibi alacağından emin olan alacaklı ilamsız icra takibin itiraz sonrası konusunda endişe etmeden hiç bir husustan kaçınmayacaktır.

Borçlu sıfatında olabilirsiniz şayet borca itiraz etme hakkınız devlet tarafından verilmiş bir haktır. Ancak ilamsız icra takibine itiraz sebepleri kişinin haklılık payını vurgulasa da dayanak belge ve alanında sağlam bir avukat olmadan haklı mücadele ileri sürdürülemez. Belki ayıplı ürün / hizmet belki de önceden ödenen bir borç. İtiraz sebebiniz ne olursa olsun mutlaka kayda değer bir kanıtınız olsun.

İlamsız icra takibine itiraz sonrasında kaybeden kim olur?

Bu soru fazla iddialı gibi görünse de kısaca kişilerin elindeki belgeler mahkemeye yön verir. Borcun önceden ödendiğini gösteren bir dekont varsa alacaklı bu davayı kaybedebilir. Alınan bir ürünün sorunlu olması nedeniyle hakkını Tüketici Hakem Heyeti’nde araması gerekirken borçlu, borç taksitlerini ödemiyorsa bu davayı kaybeder. Bunlar basit örnekler olduğu gibi daha karmaşık olarak seyrini sürdüren davalar da vardır. Kısaca alacaklı haksız bulunursa icra dosyası kapanır, borçlu haksız bulunursa icra takibi devam eder.

İlamsız icra takibine itiraz kaldırılırsa ne olur? 

İlamsız icra takibine itiraz sonrasında itirazın kaldırılması ile birlikte borçluya çok ağır borç yüklenebilir. Zira icra takibi üzerindeki tüm alacak kalemleriyle ilgili icra süreci yeniden başlarken ayrıca tüm bu alacağın üzerine itirazın iptali davasından doğan vekalet ücreti ve yargılama gideri de eklenecektir. Yani borç miktarı icra kapak hesabına göre 1.000 lira ise mahkemede oluşan kalemlerle birlikte 2.500 lira olması mümkündür. Ayrıca tüm alacak kalemleri ile birlikte yeniden doğan borç miktarı ödenmez ise haciz işlemleri başlayabilir ve çok daha zor şartlarda borç tahsilatı sağlanabilir.

Borca itiraz etmeden önce iyi düşünün!

Yorum yapın