İlamsız İcra Takibine İtiraz Talebi [Dilekçe Örneği]

Tebliğ aldığınız borca itiraz etmek istediniz ancak dilekçe hazırlama konusunda yetersiz misiniz? İlamsız icra takibine itiraz talebi icra dairesinin karmaşık düzeninde kolaylık sağlaması açısından sizler için hazırlandı. Aşağıdaki konu başlıklarına göre itiraz örneklerini inceleyebilir, kendinizce düzenledikten sonra icra dairesine sunabilirsiniz.

İlamsız icra takibine itiraz talebi 3 şekilde olabilir.

İlamsız icra takibine tümüyle, kısmen ya da yetkiye itiraz ederek kendinizce geçerli sebepleri öne sürebilirsiniz. İtiraz tutarları icra kapak hesabına göre yapılabilir. üzerinden Ancak bu itirazların bazı sonuçları olabilir. Bu nedenle itiraz konusunu iyi değerlendirmeniz gerekir.

İlamsız icra takibi için tümüyle itiraz talebi:

Borcu hiç bir şekilde kabul etmek istemiyor iseniz, bu metodu kullanabilirsiniz. Dilekçenizi ‘’Alacaklı X ‘e herhangi bir borcum bulunmamaktadır. Borca faiz ve ferilerine tümüyle itiraz ederim. İlamsız icra takibine itiraz talebi min kabulü ile icra dosyasının durdurulmasını talep ederim. ’’

ilamsız icra takibi için kısmen itiraz talebi:

Borcun bir kısmını icra takibi başlatılmadan önce alacaklıya ödemiş olabilirsiniz. Elinizdeki dekont yada makbuz gibi ödeme bildirir belgelerle birlikte icra dosyasına dilekçe sunmanız gerekir. Dilekçenizi ‘’Alacaklı X ‘in başlatmış olduğu icra takibine kısmen itirazımı sunarım. Alacaklı X ‘e   ././2019 tarihinde ..  tutarınca ödeme yapmış olmakla birlikte asıl alacaktan bu tutarın düşülerek faiz ve ferilerinin yeniden hesaplanmasına ayrıca yeni tutar üzerinden takibe devam edilmesini / yatıracağım ücretin kabul edilmesini talep ederim.’’

İlamsız icra takibinde yetkiye itiraz talebi:

Taraflar arasında sözleşmeye dair herhangi bir durum olmaması durumunda icra takipleri borçlunun yerleşim yerine bakan icra müdürlüklerinde açılmalıdır. Örneğin; borçlu Esenyurt’ta ikamet ettiği halde icra takibi Çağlayan adliyesindeki icra müdürlüklerinde açılamaz.
Yetkiye itiraz yapılacak ise ‘’İlgili ilamsız icra takibi tebligatını .. tarihinde almış olmamla birlikte süresinde yetkiye itirazımı sunarım. Öyle ki bu alacak ile .. adliyesi icra müdürlükleri yetkilidir. Dosyanın .. adliyesi icra müdürlüklerine gönderilerek işlemlere orada devam edilmesini talep ederim.’’

Yukarıdaki örneklerin sununa ekleyeceğiniz ad soyad ve imzanızla birlikte icra müdürü ve ya yardımcısından dilekçenizin incelenmesini ve icra takibinin durdurulmasını isteyebilirsiniz. Tebligatı almanız itibariyle 7 günlük yasal itiraz süreniz olduğunu unutmayın. Hazırladığınız borca itiraz talebinin nasıl ve ne şekilde işleme alınacağı hakkında detaylı bilgiye ilamsız icra takibine itiraz süreci başlıklı yazıdan ulaşabilirsiniz.

“İlamsız İcra Takibine İtiraz Talebi [Dilekçe Örneği]” üzerine 4 yorum

    • Evet, Muhabere yoluyla borca itiraz hem sistemden hem de posta yolu ile iletir. Bilgisi aynı gün düşerken fiziki hali 1 haftayı bulabilir. Yine de takip edilmelidir.

      Cevapla
    • İlamsız icra takibine kanıtsız olarak bilinçsizce itiraz edilir ise evet pişmanlık olabilir.

      Cevapla

Yorum yapın