İlamsız Takipte Ödeme Emri Nedir? | Ödeme Emri İçeriği

İlamsız takipte ödeme emri, herhangi bir dayanak belge zorunluluğu olmadan borcun asıl alacak tutarını gösterir. Borca itiraz ya da usulsüz tebligat gibi sebeplerle itiraz olasılığı yüksek olan belge türüdür. Genellikle postaneden tebligat yolu ile borçluya gönderilir. Aşağıda ilamsız takiplerde ödeme emri konusunda daha detaylı bilgi verdik.

ilamsız takipte ödeme emri nedir?

Ödeme emri, bir çok kurumda kullanılmakta olup, farklı bir şekli icra takibinde de kullanılmaktadır. Belirli konularda açılan icra takibi için borçluya gönderilmesi gereken ödeme bildirim belgesidir. İlamsız takipte ödeme emri, mahkeme vs ilam sonucu açılan icra takibine istinaden gönderilen icra emri gibidir. Tek farkı ise dayanak belgesinin ilam olmamasıdır. Yani ilamlı takiplerde ödeme bildirim belgesi icra emri olurken, İlamsız takiplerde ise ödeme emri olmaktadır.

Usulen takip talebi üzerindeki alacak bilgilerinin aynısı ödeme emrinde de yazar. Bu ödeme emri posta yolu ile ilgili borçluya gönderilir. Bazı durumlarda borçluya icra müdürü tarafından icra dairesinde elden tebligat da yapılabilmektedir. Posta tebligat yolundan daha güvenlidir. Çünkü bizzat borçluya yapılabildiği gibi, borçlu yakını veya muhtarlık bürosuna tebliğ yapılmaz. Böylece borçlu borçtan bizzat haberdar olur.

İlamsız takipte ödeme emri, icra dairesinde hazırlanabildiği gibi, icra müdürlüklerinin iş yükünü azaltmak adına alacaklının vekalet verdiği hukuk bürosu avukatları aracılığı ile de hazırlanabilir. Haricen hazırlanan takip talebi ve ödeme emri icra müdürünün hukuka uygunluk (görüldü) vermesinin ardından işleme konulup, borçluya gönderilebilmektedir.

ilamsız takipte ödeme emrinin konuları nelerdir? 

 • Fatura alacağı
 • Cari hesap alacağı
 • Sözleşmeden kaynaklı alacaklar
 • Kira alacağı
 • Tebliğ şerhi olmayan ipotek alacağı
 • Çek ve senet alacağı

İlamsız takiplerde ödeme emrinde neler bulunmalıdır?

1. Alacaklı ve varsa alacaklı vekilinin isim soy isim ve adresi
2. Alacak kalemlerinin ve takip açılıncaya kadar ki toplam bakiyenin (icra masrafları hariç) açıkça yazıyor olması
3. Takibin konusu yazmalıdır.
4. İcra müdürü kaşesi, isim soy ismi, imzası ve mührü bulunmalıdır.
5. Ekinde dayanak belge (örn. Fatura) mutlaka olmalıdır.
6. Tebligat zarfı üzerinde borçlu ismi yazmalıdır.
7. Tebligat içeriğinde ‘’ödeme emri ve dayanak belge’’ ibaresi bulunmalıdır.

İlamsız takipte ödeme emri gönderimi sonrası tebligatta yukarıdaki kalemler yer almıyor ise borçlu kişi ilamsız icra takibine itiraz talebi ile icra dairesine itiraz edebileceği gibi, kambiyo takipleri için ise icra mahkemelerine itiraz davası açabilme hakkı vardır. Ancak ilamsız takiplerde ödeme emri itiraz süreci hassasiyet içerir zira haksız yere yapılan itirazlar borçluya ek masraflar doğurmaktadır. İlamsız takiplerde ödeme emri ile ilgili her şeyi sitemizde bulabilirsiniz.

İlamsız takipte ödeme emrine itiraz edilmez ise ne olur?

İlamsız takipte ödeme emrini alan borçlu, ilamsız takiplerde ödeme emrindeki borcun konusuna göre 7 ve 30 günlük ödeme süreleri vardır. Bu süreler dosyanın vekalet indirimli olarak kapanmasını da sağlayabilir. Ödenmez ise alacaklının haciz vs. işlemler uygulama ve varsa mal varlığı ve alacaklarına haciz koyma hakkı bakidir.

“İlamsız Takipte Ödeme Emri Nedir? | Ödeme Emri İçeriği” üzerine 6 yorum

 1. ilamsız takipte ödeme emri yazısının sol tarafında 7 gün içinde öderseniz şu rakama dosyanız kapanacaktır yazıyor. Bu yazı kapak hesabı mıdır?

  Cevapla
  • Bu rakam çoğunlukla icra masrafı ve faizler hariç olarak hesaplanmaktadır. Dosyanızın net kapama tutarını öğrenmeniz için icra dairesine giderek icra kapak hesabı almanızı öneririz.

   Cevapla
 2. İcra takip emri geldi bunun ne sebeple geldiğini öğreniyorum bir türlü yani konusunu öğreniyorum sadece borçlu ve borcu alacak kurumun adı yazıyor borcun konusunu nerden öğrenebilirim?

  Cevapla
 3. Ödeme emri geldi fakat herhangi bir hukuk bürosundan bize telefon açılmadı bize telefonla ulaşmasını bekleyelim mi bekleme süresi ne kadardır bu borcu taksitle odeyebilirmiyiz

  Cevapla
  • Borcunuz yoksa itiraz 7 gün içinde itiraz edebilirsiniz. Banka hesaplarınıza vs haciz gelmesini istemiyorsanız ödeme emrindeki hesaba en kısa sürede ödeme yapın

   Cevapla

Yorum yapın