İlamlı Takipte İcra Emri Nedir? | İcra Emri İçeriği

ilamlı takipte icra emri

Hazırlanmış olunan takip talebinin bir eki olan icra emri, borçlu yada borçlulara gönderilmek üzere hazırlanmış bir tür ödeme bildirim belgesidir. Alacaklının talebi ile borcun konusuna yönelik belgeler Takip talebi ve icra emri şeklini değiştirmektedir.