İlamlı Takipte İcra Emri Nedir? | İcra Emri İçeriği

ilamlı takipte icra emri

Hazırlanmış olunan takip talebinin bir eki olan icra emri, borçlu yada borçlulara gönderilmek üzere hazırlanmış bir tür ödeme bildirim belgesidir. Alacaklının talebi ile borcun konusuna yönelik belgeler Takip talebi ve icra emri şeklini değiştirmektedir.

Tebligat Nedir ve Kimlere Tebliğ Edilir?

tebligat

Tebligat; resmi makamlarca gönderilen, hukuki olarak taraflara iletilmesi gereken karar gibi işlemlerin ilgilisine tebliğ edilmesi için gönderilen zarf içerikli resmi yazışmalardır. 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereği yapılma amacı, usulü, konusu gibi hususlar açıkça belirlenmiştir. Tebligatı teslim alan kişi tebliğ edilmiş olarak kabul edilmektedir. Tebligat kişiye tebliğ edilmeden ilgili karar tam manasıyla geçerlilik taşımaz. Çünkü o kararın yerine getirilmenin yanı sıra itiraz süreci de vardır. Tebliğ alındığı tarih itibariyle 7 günlük ödeme ve itiraz süreci başlar.